fbpx

Sprekers

Directeur
Margriet Speklé is 35 jaar werkzaam binnen onderwijs en opvang in zowel binnen- als buitenland.
bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence en senior onderzoeker
Prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard is bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de Universiteit van Amsterdam en Senior onderzoeker bij het NSCR.
senior adviseur
Als senior adviseur heb ik mijn expertise ingezet bij verschillende projecten binnen het publiek domein, met een specialisatie in ondermijning.
zelfstandig veranderstrateeg
Edwin Tuin is als zelfstandig Veranderstrateeg gespecialiseerd in transformatie: organisatie-, cultuur- en gedragsverandering.
hoogleraar forensische psychiatrie en universitair hoofddocent strafrecht
Prof. dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf is psycholoog en jurist. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit
André van der Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden. Van der Laan combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als senior onderzoeker en kennislijncoördinator Jeugdcriminaliteit bij het WODC.
Proces-regisseur en teamleider AO
Vanaf 2011 betrokken bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Daar gewerkt aan meerdere thema’s als jeugd, radicalisering en huiselijk geweld.
Hoofd Opsporing
Liesbeth Maas is werkzaam als Hoofd Opsporing bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op basis van signalen, meldingen en opsporingsinformatie werken inspecteurs van de NLA en rechercheurs van de afdeling Arbeidsuitbuiting samen om deze specifieke vorm van Mensenhandel tegen te gaan.
Coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning / aandachtsfunctionaris mensenhandel
Ilse is sinds augustus 2019 werkzaam voor de gemeente Venlo als coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning en complexe handhavingscasuïstiek.
Ketenregisseur Mensenhandel
Sinds 2021 zet Gwen zich in als Ketenregisseur Mensenhandel voor het bevorderen van de integrale samenwerking tussen (RIEC-)ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Gwen doet dit voor de regio Limburg (31 gemeenten).
clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel
Werkzaam als clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
lector Grootstedelijke Ontwikkelingen
Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen.
inspecteur-generaal
Dr. Bart Snels, Inspecteur-Generaal, Inspectie Belasting, Toeslagen & Douane. Hij was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks.
directeur
Dit is Dorien Vader van kindcentrum Campus Columbus. Samen met haar collega Marcia de Vries én alle collega’s zetten zij zich in om het beste te doen voor kinderen van 0-13 jaar. Een heldere visie helpt hierbij, niet een visie op papier, maar een visie in de praktijk.
universitair docent
dr. Gijs van Maanen is universitair docent en werkzaam bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). Hij studeerde zowel geschiedenis als politieke filosofie en deed PhD onderzoek naar open overheid en open data-beleid bij waterschappen en gemeentes in Nederland.
directeur-bestuurder
Victor Jammers is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van CoMensha, het Nederlandse coördinatiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Van 2021 tot 2023 gaf hij bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven leiding aan de afdeling die de aanvragen van slachtoffers van bovenmatig geweld in de jeugdzorg voor een financiële tegemoetkoming behandelde.
jurist
Leonie Schakel is in 2022 gepromoveerd bij de Erasmus School of Health Policy and Management, met het proefschrift ‘Extern en Intern Toezicht. Op zoek naar een connectie’. Leonie werkt sinds 2006 bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence (AI)
Frans van Bruggen is Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence (AI) bij De Nederlandsche Bank (DNB) en buitenpromovendus bij de Universiteit Utrecht (UU) en Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
Senior onderzoeker/adviseur
Vanaf 2006 werkt hij bij landelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes te Utrecht. Bij Sardes houdt hij zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, kansengelijkheid en passend en inclusiever onderwijs.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg University
Conny Rijken is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen sinds 1 september 2022. Conny Rijken is tevens hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg University en lid van GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings).
zelfstandig adviseur en vennoot bij adviesbureau Helder & van Pas
Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 25 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche.
Specialistisch Inspecteur
Jochen is bestuurskundige en heeft vanaf 2006 verschillende functies binnen de Autoriteit Consument en Markt vervuld.
strategisch adviseur
Sinds 2019 programmanager Toezicht na KOA die de Ksa moet voorbereiden op het houden van toezicht op online kansspelaanbieders. Sinds april 2022 is Freek strategisch adviseur van de Ksa.
Programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”
Sinds 2019 is zij programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”. In dit programma wordt toezicht houden op de certificatiestelsel en registratiestelsels, gebaseerd op de Arbowet en de Warenwet.
Operationeel Expert, Officier van Diens, Hulpofficier van Justitie
Vanaf 1998 ben ik als leidinggevende werkzaam bij de politie. Deze functies heb ik vervult vanaf verschillende locaties. Mijn huidige werkplek is binnen de Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost Gelderland, team Achterhoek Oost. Vanuit mijn huidige functie wordt ik eveneens ingezet als Officier van Dienst Politie en Hulpofficier van Justitie.
VISUAL TEAMING EXPERT
Hubèrt de Groot, een energieke expert visuele intelligentie, teaming en psychologisch veilig samenspel. 
procesregisseur ondermijning en stadsmarinier ondermijning
Momenteel zijn Marjoke en Elise werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel en samen verantwoordelijk voor het thema ondermijning.
Afdelingshoofd Afdeling Preventie en Veiligheid
Criminoloog met 24 jaar ervaring in het veiligheids- en preventiebeleid, waarvan 20 jaar in een leidinggevende managementfunctie (afdelingshoofd Preventie en Veiligheid) bij de Stad Mechelen.
Bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief gedrag en lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing
Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie.
bestuursvoorzitter
Martijn Snoep is sinds 1 september 2018 de bestuursvoorzitter van de ACM. Van 2010 tot 2016 heeft Martijn Snoep als bestuursvoorzitter leiding gegeven aan De Brauw Blackstone Westbroek.
inspecteur-generaal
Angeline van Dijk is inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De RDI houdt toezicht op de digitale infrastructuur.
hoogleraar Corporate Crime and Governance
Per 1 januari 2021 is dr. Karin van Wingerde benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law.
hoogleraar ‘Regulatory Governance’
Prof. Judith van Erp bekleedt de leerstoel ‘Regulatory Governance’ aan de Universiteit Utrecht, binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
senior adviseur Multidisciplinaire Projecten
Brouwers adviseert en ondersteunt al vele jaren gemeenten bij de aanpak van misstanden op het gebied van sociale zekerheid en fiscaliteit in een specifieke wijk of buurt waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat.
expert en mede-eigenaar
Marieke Groenewold is expert bij en mede-eigenaar van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong.
directeur
Theunis is sinds maart 2022 directeur bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Als directeur geeft Theunis uitvoering aan de maatschappelijke opdracht van de SKGZ om de aanwezige expertise in te zetten om (de uitvoering van) het zorgverzekeringsstelsel te verbeteren door te leren van klachten.
Manager HR, Pedagogiek & Kwaliteit
Sinds anderhalf jaar is zij Manager HR, Pedagogiek & Kwaliteit bij Kinderopvang 2Samen. Op het snijvlak van HR en Pedagogiek komt leren en ontwikkelen van medewerkers bij elkaar.
voormalig leraar scheikunde en oprichter eduScrum
Willy Wijnands was leraar scheikunde sinds 1976 op het Ashram College in Alphen aan den Rijn, Nederland tot januari 2021. Nu geeft hij eduScrum trainingen op locatie en online. In 2011 heeft Willy eduScrum bedacht en opgericht.
coördinator van het data science team
Op dit moment is hij werkzaam bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) als coördinator van het data science team en helpt hij als productmanager mee de data- en informatie positie organisatie breed te versterken.
Solutions Architect
Momenteel werkt Wim als Solutions Architect bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hij houdt zich vooral bezig met de architectuur en organisatie rondom data en datagedreven inzichten.
Chief Data Officer
Chief Data Officer bij DCMR Milieudienst Rijnmond waar hij werkt aan een data gedreven organisatie waarbij toezichthouders datageletterd zijn en met innovatieve tools werken die passen bij de opgave.
Associate Lector Applied Data Science
Dr. Jeroen Linssen (1987) is Associate Lector Applied Data Science bij het lectoraat Ambient Intelligence van de Saxion University of Applied Sciences. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerpen en inzetten van systemen die met behulp van Kunstmatige Intelligence (AI) beslissingen ondersteunen.
hoogleraar Criminologie
Prof.dr. Masja van Meeteren is hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent Criminologie aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken.
regiomanager en sporttherapeut
Kelly Libregts is 20 jaar werkzaam binnen de kinderopvang waarin zij diverse projecten heeft mogen begeleiden vanuit de diverse invalshoeken.
hoogleraar Critical Data Studies
Stefania Milan is hoogleraar Critical Data Studies aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook Faculty Associate (2020-2022) bij het Berkman Klein Center for Internet & Society, Harvard University. Haar werk onderzoekt de wisselwerking tussen digitale technologie en data, politieke participatie en bestuur, met focus op infrastructuur en agency.
partner
Werkte als docent en onderzoeker, organisatieadviseur en lector integrale veiligheid. Was hoofd van de afdeling veiligheid en criminaliteit, welzijn en zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Tilburg University). Nu is hij al een tijd partner van EMMA.
lector Maatschappelijke Veiligheid
Dr. Remco Spithoven (1985) houdt zich als lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion bezig met de digitale weerbaarheid van de samenleving. Met zijn onderzoeksgroep richt hij zich op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen, organisaties en de samenleving als geheel door in te zetten op preventie en het leren van incidenten.
datascientist
Momenteel werkt Héctor als data scientist bij de Inspectie Justitie en Veiligheid aan meerdere data-gedreven toezichtsprojecten, waaronder het Experiment Gesloten Coffeeshopketen en het toezicht op incassobureaus.”
expert klantbeleving en kerndocent
Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en inspireert en begeleidt – als spreker, trainer en consultant – organisaties in het realiseren van een optimale verbinding tussen de klant en de organisatie.
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool
Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
hoofd van de afdeling Gezond Leven van GGD Amsterdam-Amstelland
Vanaf 2008 heeft zij bij de gemeente Amsterdam verschillende programma's geleid, gericht op complexe problemen in het sociale domein.
hoogleraar Sociaal beleid en bestuur
Prof. dr. Jan-Kees Helderman is hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit
Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie
Elleke van Gelder is sinds 2007 werkzaam als ‘andersdenkende’ binnen de politieorganisatie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp sociale innovatie.
voorzitter Raad van Bestuur
Vanaf mei 2010 maakt Hester deel uit van de Raad van Bestuur van Rochdale en vanaf 2015 is zij als voorzitter het gezicht van Rochdale, een rol waarin zij haar jarenlange ervaring in en kennis van de volkshuisvesting samenbrengt.
Interventiekundige
Op complexe maatschappelijke vraagstukken heb ik geen antwoord, maar wel een zoekstrategie die leidt tot antwoorden.
hoogleraar Organisatiedynamiek
Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona en werkt daarnaast als professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business).
filosoof
Remko van Broekhoven (1967) is filosoof en beweegt zich waar ethiek, politiek en levenskunst elkaar raken: het goede leven.
Onderzoeker
Nu en in de nabije toekomst is zij voor Saxion (academie Bestuur Recht en Ruimte) en de politieacademie (Lectoraat Openbare Orde en Gevaarsbeheersing) verbonden aan het onderzoek "Schurende Verschillen. Op Zoek naar constructief samenleven in superdiverse wijken".
expert in leiderschapsontwikkeling
Anouk is internationaal expert in leiderschapsontwikkeling en heeft 25+ jaar ervaring als (executive) coach, trainer en begeleider van organisatieontwikkeling.
technisch verantwoordelijk (ICT expert)
Richard is een Nederlandse informaticus die al vanaf 1994 werkt met internet-technologie. Zijn software en algoritmes zijn gebruikt om diverse troll netwerken op te sporen en te analyseren.
advocaat en partner
Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. Hij staat overheden, bedrijven en non-profitinstellingen bij voor bestuursrechtelijke colleges en de burgerlijk rechter. Het zwaartepunt in zijn werk ligt op het sociaal domein, de open en digitale overheid en het economisch bestuursrecht.
professor of business ethics and integrity management
Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Muel is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their integrity.
bestuurlijk ondersteuner
Bart van der Ende is Bestuurlijk ondersteuner bij het Bestuurlijk Ondersteuningsteam onderdeel van het Regionaal Informatie en expertise Centra regio Den Haag
vertegenwoordiger van Nederland
Han Moraal is sinds 2014 vertegenwoordiger van Nederland bij Eurojust. In 2007, na vier jaar als Hoofdofficier bij het Parket Den Haag gewerkt te hebben, werd Han Moraal benoemd tot Procureur Generaal bij het College van Procureurs-Generaal. Han Moraal is ook Secretaris Generaal van de IAP (International Association of Prosecutors).
analist (desinformatie expert & onderzoekjournalist)
Robert van der Noordaa is a Dutch engineer and analist who has previously lived a number of years in Russia and Ukraine, which aroused his interest in studying and analyzing Russian propaganda, disinfo and trolls.
Chief Current Operations
Next Col van Dalen was posted to Headquarter Netherlands Army in Utrecht as Head of Current Army Operations. In this assignment he was responsible for major operations, exercises and handling of emergencies within the Dutch Army. Nowadays he is serving as deputy commander of Education and Training Command RNLA.
adviseur, onderzoeker, auteur en trainingsacteur
Mark werkte voor verschillende adviesbureaus voordat hij in 2016 De Organisatie Ontwerpers oprichtte. Sindsdien helpt hij organisaties bij het ontwerpen en werkend krijgen van de best passende organisatievorm.
universitair docent en onderzoeker
Zij houdt zich sinds 2009 bezig met de kwaliteit van de kinderopvang en de relaties met de ontwikkeling van kinderen.
adviseur
Harm werkt ruim 20 jaar met vraagstukken van recht, bestuur, beleid en samenwerking in het domein van de fysieke leefomgeving. Harm kent de spelregels voor de ruimtelijke ordening en snapt de praktijk.
advocaat
Matthijs Mutsaers is sinds 2001 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Hij staat met name aanbestedende diensten bij, voorziet hen van advies en procedeert als dat nodig is. Daarnaast is Matthijs docent aanbestedingsrecht aan de Grotius Academie en publiceert hij regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen.
advocaat
Sanne Schipper is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en energierecht. Zij richt zich in het bijzonder op openbaarheid van overheidsinformatie.
advocaat
Sophie Groeneveld is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in algemeen en bijzonder bestuursrecht en het raakvlak van dit rechtsgebied met het privaatrecht.
kwartiermaker
Godfried van Gestel is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de organisatie en doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidhuizen van Midden-Brabant, Brabant Zuidoost en Noord-Limburg.
coördinator
Mariska Rijneveld is sinds 1 februari 2020 coördinator van het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland.
stadsdeelvoorzitter
Maarten Poorter is stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oost in Amsterdam, waar hij onder andere veiligheid en het sociale domein in zijn portefeuille heeft.
Hoogleraar Public Governance and Civil Society
Caelesta Brauns expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht.
Inspecteur-generaal
De heer ir. T.F. ( Theodor ) Kockelkoren MBA is per 1 januari 2018 benoemd tot Inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Theodor Kockelkoren (52) was partner bij McKinsey & Company. Van 2002 tot 2015 werkte hij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), sinds 2008 als bestuurder.
Visueel facilitator
Debbie van Steenpaal is visueel facilitator. Ze helpt teams om hun overleggen online op te schudden. Ze host op dit moment vaak online overleggen. Zodat jij je kunt focussen op de inhoud. Of ze adviseert over hoe je zelf je overleg nog levendiger kunt maken.
Programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid
Trekker van het programma met als opgave te komen tot een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
ontwerper
Gespecialiseerd in pedagogische vraagstukken. Van ruimte inrichting advies tot begeleiding van creatieve processen
Projectmanager en Managing Director
Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners.
consultant en projectleider
Verzorgen ondersteuning in de beheer- en onderhoud sector, specialisatie huisvesting bijzondere doelgroepen
Hogeschooldocent en onderzoeker
Als hogeschooldocent is zij verantwoordelijk voor de leerlijn Organisatiepsychologie en Leiderschap. Naast het onderwijs werkt Thecla als onderzoeker in het lectoraat Duurzaam HRM.
zelfstandig jurist
Murat Alkilic werkt sinds 2004 als zelfstandig jurist op het gebied van het privaatrecht. Sinds 2008 is Murat steeds actiever in het (juridisch en beleidsmatig) adviseren van gemeentes inzake woonwagenzaken.
Wethouder
Sinds 2018 bekleedt Greetje Bos de functie van wethouder in de gemeente Breda met in haar portefeuille financiën, energietransitie en leefbaarheid en wijkveiligheid.
projectleider Districtelijk Team Ondermijning & Maatschappelijke Weerbaarheid
Als projectleider houdt zij zich o.a. bezig met de ontwikkeling van de aanpak cocaïnehandel en het terugdringen/verstoren van de aanzuigende werking die deze vorm van criminaliteit heeft op jonge aanwas.
Officier van Justitie
Sinds een aantal jaar als informatie officier werkzaam in het witwascluster van het FP, verantwoordelijk voor de landelijke selectie van zaken voor FIOD en FP.
Projectmanager Scholen op Koers
Projectmanager Scholen op Koers, Waarborgfonds Kinderopvang & Kenniscentrum Ruimte-OK
huisvestingsadviseur en bouwmanager
huisvestingsadviseur en bouwmanager bij Twynstra Gudde
bestuurder
bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs
lector Early Childhood
Dr. Ineke Oenema – Mostert is sinds 2012 benoemd als lector Early Childhood NHL Stenden Hogeschool. Zij is verbonden aan de Academie Primair Onderwijs, met als opdracht het zicht krijgen op de rol van educatie en onderwijs in relatie tot het ontwikkelen en leren van jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.
ontwerper van interieurs
pedagoog en promovendus
Martin van Rooijen is pedagoog en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en doet onderzoek naar normatieve professionalisering en beïnvloedende factoren t.a.v. het faciliteren van het risicovol spelen van kinderen
[ONDERWIJS]VORMGEVER
partner en projectarchitect
Joost Hillen is partner en projectarchitect bij j2o Architectuur in Utrecht. Hij heeft ruime ervaring met diverse projecten voor het nieuw- en verbouwen van scholen, IKC's en kinderopvanglocaties
Drone expert & certified drone pilot, film maker, book author, (360º) content producer, early adopter
Drone expert & certified drone pilot, film maker, book author, (360º) content producer, early adopter
Accountmanager district F (Leiden en Bollenstreek) & Coördinator accountmanagement
Nils Krüger is werkzaam bij het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC ) Den Haag dat partners faciliteert bij het bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Criminoloog-coördinator ARIEC
Clara Vanquekelberghe is criminoloog-coördinator bij het ARIEC Antwerpen. ARIEC staat voor arrondissementeel informatie- en expertisecentrum.
Coördinator aanpak ondermijning
Peter van der Graaf is sinds 2018 coördinator aanpak ondermijning van de gemeente Den Haag.