fbpx

Otto Adang

Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. De leerstoel wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties. De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.De bijzondere leerstoel heeft tot doel om bij te dragen aan theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding met betrekking tot mechanismen in collectief gedrag die bijdragen aan of afbreuk doen aan het bestaan en ontstaan van veilige situaties in de interactie tussen overheden en burgers, waarbij theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Adang heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. De Politieacademie streeft er naar deze kennis verder te verdiepen en verbinden met wetenschappelijke inzichten en ziet in deze leerstoel uitstekende aanknopingspunten.Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers. Adang was lid van de commissie Project X Haren.

Overige functies
Lector Openbare orde en Gevaarbeheersing, Politiecademie, Apeldoorn
Visiting professor, Canterbury Christ Church University (VK)
Lid Taskforce Onze Hulpverleners Veilig

Spreker details