fbpx

Agenda Seminars

 • 19
  Veiligheid & Leefbaarheid mei 2022

  19 mei 2022 - Veiligheid, recht en bestuur 2022 – Burgers en veiligheid

  In deze geheel nieuwe editie van onze HCB Seminarreeks Veiligheid, recht en bestuur zoomen we vanaf 19 mei 2022 nader in op burgers en veiligheid.

 • 2
  Veiligheid & Leefbaarheid juni 2022

  2 juni 2022 - Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022

  Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. 

 • 3
    juni 2022

  3 juni 2022 - Samen veranderen 2022 Anders werken aan transities

  Maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering om de complexiteit ervan te kunnen doorgronden en deze op waarde te schatten. Quick fixes bestaan niet als het om transities gaat op domein overstijgende vraagstukken rondom wonen, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.