fbpx

Agenda Seminars

 • 3
  Veiligheid & Leefbaarheid november 2022

  3 november 2022 - Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022

  Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. 

 • 4
  Veiligheid & Leefbaarheid november 2022

  4 november 2022 - Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2022

  Tijdens deze cursus leer je: * Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden. * Op welke manier je persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners. * Hoe je integraal complexe problematiek bij bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners en arbeidsmigranten aanpakt.