fbpx

IJsbrand Jepma

IJsbrand Jepma studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De schoolloopbaan van risicoleerlingen in het primair onderwijs, tegen de achtergrond van het beleid van Weer Samen Naar School. Van 2003 tot 2004 was hij docent pedagogiek en onderwijskunde aan de pabo van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Na een korte tijd als opleider te hebben gewerkt keerde hij terug naar het onderzoek bij Eduquality, een gespecialiseerd adviesbureau in Amsterdam.

Vanaf 2006 werkt hij bij landelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes te Utrecht. Bij Sardes houdt hij zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, kansengelijkheid en passend en inclusiever onderwijs. Dit doet hij in opdracht van de landelijke overheid, gemeenten, intermediaire organisaties en besturen van kinderopvang en onderwijs. Hij schreef onder meer (mee aan) boeken over de kinderopvang en inclusief onderwijs en publiceert geregeld blogs en artikelen in diverse vakbladen. Vanuit Sardes is hij betrokken bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK2017 t/m 2025) die samen met de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Enkele recente publicaties zijn:

Jepma, IJ. (2023). Wat leert mijn kind bij jullie? Impact hebben op de volledige kindontwikkeling in de kinderopvang. Uitgeverij Pica. https://www.bol.com/nl/nl/p/wat-leert-mijn-kind-bij-jullie/9300000146764856/

Jepma, IJ. (2022). Voorschoolse educatie: wat draagt bij aan effectiviteit?, Early Years Blog, https://earlyyearsblog.nl/2022/03/25/voorschoolse-educatie-wat-draagt-bij-aan-de-effectiviteit/

Jepma, IJ. & Spiero, S. (2021). Voor inclusief onderwijs is actie nodig! Didactiefonline, https://didactiefonline.nl/artikel/voor-inclusief-onderwijs-is-actie-nodig

Leseman, P., Werf, W. van der, Jepma, IJ., Studulski, F., Nelemans, S., & Slot, P. (2021).  Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning. Universiteit Utrecht/Sardes. https://monitorlkk.nl/pathtoimg.php?id=3894

Jepma, IJ., Studulski, F., Lohman, J., & Beekhoven, S. (2021). Werk aan de winkel: opgaven voor een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang. Een verkenning. Sardes. https://sardes.nl/wp-content/uploads/2022/10/sardes_werk_aan_de_winkel_llo_in_de_kinderopvang_finaal_08-03-2021.pdf

Kruiter, J., Vander Heyden, K., Jepma, IJ. & Donkers, E. (2019). Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Onderzoek naar de stand van zaken, vormgeving en gevolgen. Sardes. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-297d1675-d3f4-48d4-8894-a0aa4d404403/pdf

Boonstra, M. & Jepma, IJ. (2014). Lerenderwijs. Samen werken aan de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Amsterdam: Reed Business. https://www.bol.com/nl/nl/f/lerenderwijs/9200000028876525/

 

Spreker details