fbpx

Judith van Erp

Prof. Judith van Erp bekleedt de leerstoel ‘Regulatory Governance’ aan de Universiteit Utrecht, binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij is verbonden aan het strategische thema “Institutions for Open Societies’ van de Universiteit Utrecht. Binnen het departement bekleedt zij de functie van onderzoeksdirecteur. In 2018 is zij gekozen als lid van de KNAW. Zij is tevens lid van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en bestuurslid van de Stichting LOWI.

Haar onderzoek is gepositioneerd in het interdisciplinaire vakgebied ‘Regulatory Governance’, en richt zich op toezicht op ondernemingen en organisaties, en de wisselwerking tussen publieke en private regulerings- en toezichtsarrangementen. In haar leerstoel beoogt zij bij te dragen aan betere preventie van organisatiecriminaliteit, door vernieuwende vormen van toezicht te onderzoeken die inspelen op de dynamiek en globalisering van markten. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen media en toezicht, en publiceerde diverse artikelen over openbaarmaking van toezichtsresultaten; naming en shaming, en beeldvorming over witteboordencriminaliteit in de media. Momenteel werkt zij aan een boek over shaming in de open samenleving.

Steeds vaker richt haar onderzoek zich ook op de positie en reputatie van toezichthouders: inspecties, marktautoriteiten en private toezichthouders zoals de Raad voor Accreditatie. Zij is betrokken bij een Europees onderzoeksproject Trust in Governance and Regulation in Europe, Tigre, en adviseert de minister van Financien over toezicht op de Belastingdienst.

Judiths onderzoek is relevant voor de praktijk en draagt bij aan de innovatie van toezicht. Zij publiceerde in 2018 de Wetenschapsagenda Toezicht, om wetenschappelijke onderzoeksvragen over toezicht te agenderen. Zij verrichte onder andere onderzoek voor het WODC, het programma Handhaving en Gedrag, de IGZ, ACM en NZa, en de Kansspelautoriteit. Zij geeft regelmatig lezingen voor toezichthouders en vakgenoten. Judith is programmaleider van de interdisciplinaire executive leergang ‘Toezicht in de 21e eeuw’. Zij was lange tijd lid van de redacties van Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift voor Toezicht. In 2018 startte zij samen met collega’s Rutger Claassen en Anna Gerbrandy het IOS Research Platform on Markets and Corporations in Open Societies.

Judith verzorgt onderwijs in de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in de master European Governance, en in de bachelor Philosophy, Politics and Economics.

Spreker details