fbpx

Luuk Esser

Werkzaam als clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de Rechtbank Rotterdam (team straf).
Gepromoveerd op een proefschrift over de strafbaarstelling van mensenhandel.

Spreker details