fbpx

Kees Zeebregts

Kees is zijn carrière in het veiligheidsdomein begonnen bij de politie. Werkte op straat en bij de recherche. Daarna in twee gemeenten gewerkt als Ambtenaar openbare orde en veiligheid en me ingezet voor veiligheidsbeleid en crisisbeheersing. Vanaf 2011 betrokken bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Daar gewerkt aan meerdere thema’s als jeugd, radicalisering en huiselijk geweld. In het Zorg en Veiligheidshuis komen alle ketenpartners bij elkaar en is het doel een doorbraak te creëren in vastgelopen casuïstiek.

Spreker details