fbpx

Topsprekers in Veiligheid 2024

Topsprekers in Veiligheid 2024

HCB seminars: 6 topsprekers in 2 compacte middag- avondsessies

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)
Woensdag 13 maart en woensdag 15 mei 2024 16.00 – 20.00 uur met om 18.00 uur een lichte avondmaaltijd

Deze top-level seminars worden verzorgd door:

 • Prof. dr. Michiel van der Wolf, hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Prof. dr. Karin van Wingerde, hoogleraar Corporate Crime and Governance aan de Erasmus School of Law
 • Prof. dr. André van der Laan, bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden en senior onderzoeker en kennislijncoördinator Jeugdcriminaliteit bij het WODC
 • Prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard, senior onderzoeker en programmaleider Criminaliteit in context bij het NSCR, bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • Lukas Verbiesen, senior adviseur A&O, cluster veiligheid, Van Dam Datapartners
 • Mr. Jan van der Grinten, advocaat en adviseur bestuursrecht, Van Doorne, docent overheidsaansprakelijkheidsrecht, Universiteit Leiden

In deze geheel nieuwe editie van onze HCB Seminars Topsprekers in Veiligheid zoomen we op 13 maart en op 15 mei 2024 nader in op lokale veiligheid: fenomenen, interventies en bevoegdheden.

Zes experts bespreken in 2 compacte middag/avondseminars met u de theorie en de praktijk van:

 • Ondermijning
 • Openbare orde en de bevoegdheden van de burgemeester
 • Jeugd en Veiligheid
 • Omgaan met Maatschappelijke onrust
 • Verwarde personen
 • Integrale aanpak, vastgoed en uw informatiepositie (bij ondermijning)

Met ervaren sprekers uit onderzoek & wetenschap en met uw collega’s en veiligheidspartners gaat u reflecteren op deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega’s bij andere gemeenten en veiligheidspartners. Aan het eind van elk seminar heeft u meer inzicht in de besproken thema’s en in de manier waarop u die kunt betrekken bij het vormgeven van uw beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid: welke inzichten biedt actueel onderzoek en welke ervaringen van uw collega’s en veiligheidspartners kunt u meenemen bij het vormgeven van uw lokale beleid?

Mogen wij u verwelkomen op 13 maart en 15 mei 2024 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Topsprekers in Veiligheid 13 maart
445,00
Topsprekers in Veiligheid 13 maart (oud deelnemer HCB)
395,00
Topsprekers in Veiligheid 15 mei
445,00
Topsprekers in Veiligheid 15 mei (oud deelnemer HCB)
395,00
Topsprekers in Veiligheid 13 maart + 15 mei
795,00
Topsprekers in Veiligheid 13 maart + 15 mei (oud deelnemer HCB)
695,00
Marie Rosenkrantz Lindegaard
bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence en senior onderzoeker
Prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard is bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de Universiteit van Amsterdam en Senior onderzoeker bij het NSCR.
Lukas Verbiesen
senior adviseur
Als senior adviseur heb ik mijn expertise ingezet bij verschillende projecten binnen het publiek domein, met een specialisatie in ondermijning.
Michiel van der Wolf
hoogleraar forensische psychiatrie en universitair hoofddocent strafrecht
Prof. dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf is psycholoog en jurist. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
André van der Laan
bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit
André van der Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden. Van der Laan combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als senior onderzoeker en kennislijncoördinator Jeugdcriminaliteit bij het WODC.
Karin van Wingerde
hoogleraar Corporate Crime and Governance
Per 1 januari 2021 is dr. Karin van Wingerde benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law.
Jan van der Grinten
Advocaat, adviseur
Jan is 25 jaar advocaat in de overheidspraktijk. Hij is een echte bestuursrechtelijke litigator. Jan staat overheden, bedrijven en instellingen bij in bestuursrechtelijke zaken over diverse onderwerpen.

Met prof. dr. André van der Laan, prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard en Lukas Verbiesen

Trends in hedendaagse jeugdcriminaliteit, André van der Laan
In de media en onder (praktijk)professionals leeft een beeld dat de jeugdcriminaliteit in Nederland verhard en dat jeugdige daders steeds jonger worden en zwaardere delicten plegen. Cijfers over jeugdcriminaliteit laten daarentegen zien dat de aantallen jeugdigen dat als verdachte met de politie in aanraking is gekomen of is veroordeeld voor een misdrijf in de afgelopen twee decennia meer dan gehalveerd zijn. Hoe zit het nu in elkaar? In hoeverre is er sprake van verharding of verjonging in de jeugdcriminaliteit in Nederland? En vinden we deze mogelijke ontwikkeling overal in Nederland of is er sprake van concentratie in specifieke buurten? Zijn het mythes of is er een kern van waarheid? In deze sessie neemt André van der Laan u mee in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit sinds 2000 en geeft daar nadere duiding aan en verklaringen voor de ontwikkelingen. Ook wordt ingegaan op de verschillen die er zijn in de beelden over de trends in de jeugdcriminaliteit.

In de openbare ruimte ben je nooit alleen: Hoe omstanders ingrijpen in noodgevallen, Marie Rosenkrantz Lindegaard
Openbare mythes en veel onderzoek uit het laboratorium voorspellen dat wij niet kunnen rekenen op hulp van omstanders in noodgevallen. Door baanbrekend onderzoek dat ik met mijn groep heb uitgevoerd aan de hand van publieke cameraopnames van echte noodgevallen in de openbare ruimte, waaronder overvallen, intimidaties, ongelukken en geweldsincidenten, weten wij nu dat het anders zit. In het echte leven grijpen omstanders wel in, en proberen ze de situatie te de-escaleren in de meerderheid van de incidenten. In deze lezing zal Marie Rosenkrantz Lindegaard ingaan op wanneer en hoe omstanders ingrijpen, en in welke situaties en onder welke omstandigheden wij niet op ze kunnen rekenen. Ze biedt handelingsperspectieven voor omstanders aan en reflecteert op hoe wij deze inzichten kunnen gebruiken voor veiligheidsbeleid in de openbare ruimte.

Integrale aanpak, vastgoed en informatiepositie in context tot ondermijning, Lukas Verbiesen
Waarom is een integrale aanpak zo belangrijk, wat gaat daarin goed en wat kan nog beter? Vastgoedcriminaliteit is momenteel één van de hot topics binnen de aanpak van ondermijning. Maar wat houdt het precies in en hoe complex is het eigenlijk? En nog belangrijker: op welke manier kunnen we dit het beste aanpakken? En op welke wijze kan data ons helpen in de aanpak van ondermijning, veiligheid maar ook voor andere veiligheidsthema's? In een uur tijd neem ik u vanuit een operationele en pragmatische blik mee in deze vraagstukken en ondersteun ik het met behulp van voorbeelden en video's.

Met prof. dr. Karin van Wingerde, prof. dr. Michiel van der Wolf en mr. Jan van der Grinten

Koers bepalen: over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, Karin van Wingerde
De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat sinds enige jaren hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het beeld dat Nederland een narcostaat zo zijn geworden heeft die aanpak in een stroomversnelling gebracht. Sinds 2019 zijn er dan ook aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Maar wat typeert die aanpak nu en wat weten we over het succes er van. In deze sessie neemt Karin van Wingerde u mee in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Nederland en bespreekt zij lessen voor de toekomst.

In de war van verwarring: over onbegrepen gedrag en veiligheid, Michiel van der Wolf
Vanaf 2011 houdt de politie specifiek het aantal meldingen bij over verward of onbegrepen gedrag. Die meldingen zijn sindsdien elk jaar nog gestegen, in coronatijd zelfs extra snel, tot rond de 400 telefoontjes per dag. Hoe is dit te verklaren? Is het terecht dat meteen wordt gewezen naar bezuinigingen in de GGZ? Wat moeten de politie en de gemeente met deze personen en hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk? In deze presentatie wordt op deze vragen ingegaan. Ook wordt de wetgeving uitgelegd die zowel vanuit het gezondheidsrecht als het strafrecht een antwoord probeert te geven op deze groep; tevens wat het verschil is tussen de reguliere en forensische zorg voor personen met een psychische stoornis.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
13 maart 2024 en 15 mei 2024
Aanvang Seminars 16.00 Einde 20.00 uur
Lichte maaltijd om 18.00 uur

De deelnamekosten aan deze HCB Seminars bedragen € 445,- excl. BTW per seminar inclusief consumpties en lichte avondmaaltijd, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau betalen € 395,- excl. BTW per seminar.
Bij gelijktijdige inschrijving voor beide seminars bedragen de kosten € 795,- excl. BTW inclusief consumpties en lichte avondmaaltijden, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau betalen € 695,- excl. BTW voor 2 seminars.

Annuleren kan zonder kosten tot 3 weken voor aanvang van het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader.
Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader.

Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  13 maart 2024 16:00
 • Eind datum
  15 mei 2024 20:00
 • Locatie
  Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners