fbpx

Jan van der Grinten

Jan van der Grinten is advocaat bij Van Doorne in Amsterdam. Jan is 25 jaar advocaat in de overheidspraktijk. Hij is een echte bestuursrechtelijke litigator. Jan staat overheden, bedrijven en instellingen bij in bestuursrechtelijke zaken over diverse onderwerpen. Een gedreven advocaat die de verbanden tussen verschillende rechtsgebieden weet te leggen, gezaghebbend en zeer ervaren is.

De praktijk van Jan is gebouwd op vakinhoudelijke kwaliteit, strategisch inzicht en de persoonlijke aandacht voor al zijn cliënten. Jan heeft zich als breed georiënteerde generalist in het bijzonder toegelegd op:

  • Toezicht en handhaving
  • Subsidierecht
  • Openbare-orderecht
  • Openbaarheid van bestuur (Wob en Woo)
  • Gemeenterecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Overheidsprivaatrecht

Jan is naast advocaat docent overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden en de SSR en verzorgt jaarlijks colleges openbare-orderecht voor de VNG. Hij schrijft in juridische vakbladen, zoals NJB, AB, Gemeentestem en is een van de auteurs van Tekst ten Commentaar Wet open overheid. Jan was jarenlang voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Leiden en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland en kent dus als geen ander ieders rol in de rechtspraktijk. Hij is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Spreker details