fbpx

André van der Laan

André van der Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden. De bijzondere leerstoel Jeugd- en Adolescentencriminaliteit die hij bekleedt, is namens het Leids Universiteits Fonds (LUF) en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ingesteld. Het is de eerste keer dat er een bijzondere leerstoel wordt ingesteld vanuit het WODC.

André van der Laan studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2004 promoveerde hij bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de Universiteit Groningen. Hij deed dat met een onderzoek over weerspannigheid onder jongeren in een algemene populatie en jongeren die met justitie in aanraking waren gekomen. Sinds 2004 werkt Van der Laan bij het WODC als onderzoeker op het terrein van ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Daar heeft hij onder meer onderzoek verricht naar de achtergronden van jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, de ervaringen van jongeren met (jeugd)detentie, jeugdige cyberdaders en meisjes en jonge vrouwen die delicten plegen. In de periode 2014-2022 is onder zijn leiding een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de werking van het adolescentenstrafrecht bij jongvolwassenen. Sinds 2010 is Van der Laan projectleider van de Monitor Jeugdcriminaliteit, een langlopende multibronnen- en multimethodemonitor naar ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Hij coördineert het onderzoek van de kennislijn jeugdcriminaliteit bij het WODC, waarin onder zijn begeleiding onderzoekers uit verschillende disciplines werken aan onderzoek naar jeugdcriminaliteit en evaluatie van (buiten)strafrechtelijke aanpakken gericht op jeugd en adolescenten. Verder is hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en lid van de redactieraad van Secondant.

Spreker details