fbpx
Met een achtergrond als bedrijfskundige is Bas Vermeulen altijd geïnteresseerd hoe zaken georganiseerd zijn. Waar wil men naar toe en hoe zorg je er dan voor dat de mensen in de organisatie het goede doen om dat te bereiken. Enerzijds vanuit zijn rol als organisatie-adviseur met ruim 25 jaar ervaring in de kinderopvang en anderzijds bekend in de sector vanwege zijn ervaring met data sience en dashboards zoals de MarktVerkenner en de Benchmark Overhead om tot betere besluitvorming te komen. En in samenwerking met het Waarborgfonds kinderopvang is Bas de trekker van diverse netwerken waaronder het landelijke netwerk van controllers.
  • 19 juli 2024
Read More
Robin Pieplenbosch is directeur-bestuurder bij Hestia Kinderopvang in de omgeving Amsterdam. Hestia is een Surinaams familiebedrijf waar diversiteit en inclusie in de wortels zit van de organisatie: meertalige opvang, divers medewerkersbestand, en de cultuur van alle kinderen en ouders wordt omarmd. Ook is Hestia B-corp gecertificeerd, waarbij er stelselmatig gewerkt moet worden aan duurzaam, gelijkwaardig en verantwoord ondernemen. Robin weet zowel in visie als praktijk talloze voorbeelden te noemen hoe de kinderopvang meer divers, inclusief en gelijkwaardig kan worden en heeft jaren als locatiemanager een cultureel diverse locatie en team aangestuurd.
  • 12 juli 2024
Read More
Bram Sizoo (1961) was van 1982 tot 1989 marineofficier bij de onderzeedienst. Na de rechten- en geneeskunde studie werd hij tropenarts en werkte van 1999 tot 2003 in Malawi. Aansluitend werd hij psychiater bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence tot 2022 en promoveerde in 2010. Hij is consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en is betrokken bij diverse wetenschappelijk onderzoeksprojecten. Vanaf 2015 werkt hij als psychiater bij de Landelijke Eenheid van de Politie. Hij eigenaar van het bureau ORCAT (www.orcat.nl ) en specialiseert zich op het raakvlak van psychiatrie en radicalisering. In december 2023 is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie van Radicalisering bij de Universiteit van Amsterdam. ORCID https://orcid.org/0000-0002-9723-5716
  • 12 juni 2024
Read More
Prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard is bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de Universiteit van Amsterdam en Senior onderzoeker bij het NSCR. Lindegaard studeerde Antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen en promoveerde vervolgens, ook in de Antropologie, aan de UvA. Sinds 2008 is ze werkzaam bij het NCSR, sinds 2016 als senior onderzoeker. Daarnaast is Lindegaard, ook sinds 2016, universitair hoofddocent aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Kopenhagen. Eerder was zij ook als universitair docent Criminologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lindegaard is auteur van de monografie Surviving Gangs, Violence and Racism in Cape Town: Ghetto Chameleons en redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift International Criminal Justice Review en Qualitative Criminology. Van 2015 tot 2018 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Zij verwierf verschillende grote onderzoekssubsidies, waaronder een subsidie van de Danish Indepent Research Council, een Vidi-subsidie van NWO en een COVID-19-subsidie van ZonMw.
  • 11 januari 2024
Read More
Met een achtergrond in Veiligheidskunde ben ik een professional met een scherpe analytische blik en een gedegen ervaring in het domein van openbare orde en veiligheid. Als senior adviseur heb ik mijn expertise ingezet bij verschillende projecten binnen het publiek domein, met een specialisatie in ondermijning. Mijn professionele reis omvat niet alleen mijn huidige rol als adviseur, waarin ik actief ben binnen met name de bestuurlijke aanpak van openbare orde en veiligheid, maar ook vanuit de opsporing als opsporingsambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee. Met een stevige basis in het werkveld van veiligheid en handhaving ben ik bedreven in het ontwikkelen van strategische visies, het adviseren over complexe vraagstukken en leiding geven aan projecten of programma's. Mijn veelzijdige ervaring in zowel de publieke als private sector, gecombineerd met mijn communicatieve vaardigheden, maken mij een waardevolle schakel in het streven naar een veiligere en beter georganiseerde samenleving.
  • 9 januari 2024
Read More
Prof. dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf is psycholoog en jurist. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij begon zijn carrière als psycholoog-stagiair in de toenmalige tbs-kliniek De Singel (in de Bijlmer Bajes). Hij publiceert veel over het grensvlak tussen psychiatrie en recht. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2012 op een proefschrift over de historische achtergronden van actuele knelpunten ten aanzien van de tbs, getiteld: ‘TBS - veroordeeld tot vooroordeel’. Zijn oratie in Leiden vorig jaar was getiteld ‘In de war van verwarring. De (taak van de) forensische psychiatrie in deze tijd’
  • 14 december 2023
Read More
André van der Laan is benoemd tot bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden. Van der Laan combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als senior onderzoeker en kennislijncoördinator Jeugdcriminaliteit bij het WODC.
  • 8 december 2023
Read More
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Woensdag 18 september en 9 oktober 2024 16.00 – 20.00 uur met lichte avondmaaltijd om 18.00 uur
  • 12 januari 2022
Read More
Met zijn roots in het onderwijs en geïnfecteerd met de waarden van de kinderopvang heeft hij vanaf 2015 als bestuurder kinderopvang en onderwijs succesvol geïntegreerd in PIT kinderopvang & onderwijs. De ontwikkeling van kinderen van 0 (eigenlijk -9 maanden) tot 13 jaar verdient maximale aandacht en investering. Dit betaalt zich dubbel en dwars terug, ten eerste aan het kind zelf en ook nog eens aan zijn ontwikkeling en de economie. Ad Vos is dan ook een van de oprichters van de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK). De vereniging bepleit het ontwikkelrecht dat elk kind heeft in een nieuwe ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar.
  • 28 september 2020
Read More
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag 2 oktober 2024 13.00 – 16.30 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.00 uur en afsluitende borrel
  • 20 december 2019
Read More