fbpx

Godfried van Gestel

Godfried van Gestel (Tilburg, 1962) is zijn loopbaan in 1986 begonnen bij de gemeentepolitie Tilburg en heeft nagenoeg steeds leiding gegeven aan diverse recherche-afdelingen. Eind 2000 heeft hij als, chef van het Interregionaal Rechercheteam Zuid-Nederland, de politie verlaten en is directeur geworden van het fractiebureau van het CDA in de Tweede Kamer. In 2004 is hij voor de gemeente Tilburg gaan werken als programmadirecteur Sociale Veiligheid. Binnen dit programma is het Veiligheidshuis van Tilburg doorontwikkeld naar het eerste Zorg- en Veiligheidshuis in Nederland. Inmiddels zijn er 32. Na ook enkele jaren voor Rabobank Nederland gewerkt te hebben, heeft Godfried al weer 10 jaar een eigen advies- en interimmanagementbureau waarbij hij veelal vanuit de overheid opdrachten krijgt, in het bijzonder m.b.t. vraagstukken rondom sociaal domein en veiligheid. Hij is in de afgelopen jaren dan ook betrokken geweest bij de organisatie en doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidhuizen van Midden-Brabant, Brabant Zuidoost en Noord-Limburg. Godfried van Gestel is 4 april 2023 geïnstalleerd als wethouder bouwen en wonen in de Gemeente Geldrop-Mierlo.

Spreker details