fbpx

Andy Clijnk

Ervaren programmamanager, kwartiermaker, creative producer en CliftonStrenghts34-coach (mijn top 5 talenten: prestatiegerichtheid – individualisering – relatievorming – actiegerichtheid – ideeenvorming).

Duizendpoot met ruim 25 jaar ervaring bij de overheid in diverse staffuncties, beleidsfuncties (gemeente en rijk) en succesvolle interdepartementale programma’s.

Ik ben een betrokken, loyale maar ook kritische adviseur en beslisser met intellectuele capaciteiten, goede oordeelsvorming en abstractievermogen, creativiteit en gedrevenheid.

Het draait bij mij om mensen. Ik ben er van overtuigd dat als je mensen in hun kracht (strenghts) zet en verantwoordelijkheid geeft, je de beste betrokkenheid en resultaten bereikt. Dit doe ik door te werken op basis van vertrouwen en continu te zoeken naar verbinding van kennis(sen) en kwaliteiten. Ik heb een positieve en energieke aanpak, en kan anderen inspireren.

In mijn werk sta ik altijd in contact met mijn omgeving en leg verbindingen tussen mensen zowel binnen als buiten de organisatie. Ik ben in staat mijn netwerk functioneel in te zetten en ik houd het doel waaraan ik werk altijd scherp voor ogen. Ik wil graag resultaat zien van mijn werk en ben goed in staat strategische keuzes praktisch invulling te geven.

Uitdaging, plezier in de samenwerking en het behalen van zichtbare resultaten zijn voor belangrijke drijfveren.

Spreker details