fbpx

Victor Jammers

Victor Jammers. Foto: Arenda Oomen

Victor Jammers is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van CoMensha, het Nederlandse coördinatiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel.
Van 2021 tot 2023 gaf hij bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven leiding aan de afdeling die de aanvragen van slachtoffers van bovenmatig geweld in de jeugdzorg voor een financiële tegemoetkoming behandelde.
In 2020-2021 was hij coördinator van het Beleidsteam van de Covid-19 Programma Organisatie van GGD-GHOR Nederland.
Voor Victim Support Europe was hij in 2020 Director of Operations bij het ontwikkelen van het EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism.
Van 2009 tot 2020 was Victor Jammers Directeur Beleid / Lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland.
Van 1999 tot 2009 vervulde hij bij het Ministerie van Justitie functies als plaatsvervangend directeur op het terrein van criminaliteitspreventie, jeugd(criminaliteit), sancties en reclassering.

 

Spreker details