fbpx

Jon Schilder

Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot 2001 was hij als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Leiden, in 2001 verruilde hij zijn academische bestaan voor een loopbaan bij het Ministerie van BZK waar hij hoofd werd van de Afdeling Constitutionele Zaken. In 2008 werd Schilder hoogleraar aan de VU, waar hij in 2009 zijn oratie hield met als titel De drang tot dwang, over bemoeizorg en bemoeizucht van de lokale overheid. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.. Schilder is verder voorzitter van verschillende bezwaarschriftcommissies, docent bij de Academie voor de wetgeving en overheidsjuristen en voorzitter van de Adviesraad van het Hartmans Netwerk voor jonge ambtenaren.

Relevante publicaties
– De burgemeester bewapend, in: Preadviezen voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en van Nederland, Den Haag Bju 2019, 243 – 290
– Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur (met Ezinga, M.A.J.; Drost, L.F.; Odekerken, M.; Boutellier, H.), Verwey-Jonker Instituut, 2019
-Preventieve detentie ter voorkoming van ordeverstoringen, annotatie bij EHRM 22 okt 2018, AB 2019, 509
– Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd, Ars aequi 2016, 809 – 819 (met van Rooij, A.E.; Bijlsma, J. en Smeehuijzen, J.L.

Spreker details