fbpx

Werner van Herle

Criminoloog met 24 jaar ervaring in het veiligheids- en preventiebeleid, waarvan 20 jaar in een leidinggevende managementfunctie (afdelingshoofd Preventie en Veiligheid) bij de Stad Mechelen.  Ruime kennis van verschillende preventiestrategieën en het implementeren van lokale integrale veiligheidszorg. Uitgebreide ervaring in het samenwerken met politie en justitie op strategisch beleidsniveau. Geïnteresseerd in innoverende technieken om veiligheidsvraagstukken efficiënt aan te pakken

Bijkomende ervaring

Bestuurder en stichtend lid vzw TEJO-Mechelen
juni 2014 – januari 2021
• TEJO staat voor therapie voor jongeren en biedt gratis, anoniem en laagdrempelige psychische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De werking draait grotendeels op vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers.

Lid beheerscomité Belgisch Forum stedelijke veiligheid (BeFUS) vzw
• Het BeFUS is een ledenorganisatie van Belgische steden en gemeenten en heeft als doel om mensen, kennis en informatie samen te brengen rond integrale veiligheid. Het BeFUS organiseert vormingen en webinars rond actuele thema’s (polarisatie, community policing, …), verzamelt informatie over concrete projecten en beleidsthema’s en doet aan belangenbehartiging. Het BeFUS publiceert sinds 2021 samen met Politeia het handboek Preventie en Veiligheid.

ORPHEUS-project over een nieuwe aanpak voor radicalisering en methodiekontwikkeling rond PVE
• Opmaken van policy recommendations en een toolbox
https://www.orpheusproject.eu/

Partnership protection of public spaces – Urban Agenda for the EU
Januari 2019 – December 2021
Dit samenwerkingsverband had tot doel de Europese Commissie te adviseren over betere kennisdeling, betere financiering en betere regelgeving op vlak van stedelijke veiligheidsbeleid en de bescherming van publieke plaatsen. https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/security-public-spaces

Member of the Consultative Comittee of Cities (IcARUS-project)
September 2021 – heden
• Het IcARUS H2020 project wil leren uit het verleden en initiatieven rond jeugddelinquentie, georganiseerde criminaliteit, het beheer van openbare ruimte en radicalisering grondig herdenken en vernieuwen. Een raadgevend comité van experts geeft de projectpartners advies bij deze opdracht.

Consultative Committee of Cities Interview – Werner Van Herle

Spreker details