fbpx

Dennis van Tilborg

Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. Hij staat overheden, bedrijven en non-profitinstellingen bij voor bestuursrechtelijke colleges en de burgerlijk rechter. Het zwaartepunt in zijn werk ligt op het sociaal domein, de open en digitale overheid en het economisch bestuursrecht.

Zijn cliënten waarderen zijn gedegen en effectieve wijze van procederen en zijn snelle, oplossingsgerichte en creatieve manier van werken. Dennis heeft veel kennis over de Jeugdwet en de Wmo 2015. Hij geeft gemeenten strategisch advies over de inrichting van het stelsel, helpt mee regionale samenwerking vorm te geven, voert procedures over principiële vragen bij de (hoogste) bestuursrechter en helpt gemeenten om misbruik en fraude te bestrijden. Verder is Dennis gespecialiseerd in de behandeling van zaken over de open en digitale overheid. Denk aan de Wet openbaarheid van bestuur, toezicht en handhaving op het internet en juridische aspecten van het gebruik van algoritmes en big data. Dennis is bezig met een promotieonderzoek naar het gebruik van big data door toezichthouders.

Binnen het economisch bestuursrecht heeft Dennis veel ervaring met het adviseren en procederen over subsidies. Hij staat partijen bij die met subsidiekwesties te maken hebben, zoals beëindiging van een lange subsidierelatie, het weigeren van een subsidie of een terugvordering. Verder houdt Dennis zich veelvuldig bezig met zaken die te maken hebben met de marktordening en -regulering in de vervoerssector (Wet personenvervoer 2000, Spoorwegwet, Wet lokaal spoor), de kansspelbranche, de telecomsector en de zorg.

 

Spreker details