fbpx

Martin van Rooijen

Martin van Rooijen is pedagoog en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en doet onderzoek naar normatieve professionalisering en beïnvloedende factoren t.a.v. het faciliteren van het risicovol spelen van kinderen. In het verleden heeft hij gewerkt als sociaal cultureel werker in buurthuizen en speeltuinen en was hij leidinggevende Buitenschoolse Opvang waarbij hij initiatiefnemer was van een van de eerste Sport-BSO’s in Nederland. Het empirisch deel van zijn promotieonderzoek is uitgevoerd bij zeven kinderopvanglocaties waarbij de pedagogisch medewerkers een professionaliseringsprogramma kregen aangeboden waarna d.m.v. ‘loose parts’ het risico-spel van kinderen werd bevorderd. De uitkomsten geven aan dat het ondersteunen van de autonomie van het kind door de professional van belang is, en dat dit bijdraagt aan versterking van veerkracht, zelfvertrouwen en risicocompetentie. Als pedagoog onderkent Martin het belang van de autonomie van kinderen in hun ontwikkeling, waarbij zij zichzelf mogen zijn, verantwoordelijkheid ervaren en de ruimte en vrijheid krijgen om hun eigen gang te gaan.
Martin is betrokken bij de ontwikkeling van de on-line toolbox risicovol spelen van VeiligheidNL voor de kinderopvang. Hij verzorgt regelmatig presentaties en workshops voor medewerkers en staf van de kinderdagopvang, BSO en PSZ en heeft artikelen geschreven in vakbladen als HJK en PiP. Martin is lid van de Special Interest Group Outdoor Play & Learning van de EECERA (European Early Childhood & Education Research Association) en maakt deel uit van de redactieraad van de International Journal of Playwork Practice en heeft een internationaal netwerk opgebouwd rondom het Jonge Kind en de meerwaarde van spelen. Tot slot is Martin regionaal consulent Speelnatuur Utrecht van het landelijke netwerk Springzaad, lid van het platform Ruimte voor de Jeugd en agendalid van de International Play Association (IPA).

Spreker details