fbpx

Prof. dr. Masja van Meeteren

Prof.dr. Masja van Meeteren is hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent Criminologie aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken. Een cruciale verandering bij de aanpak van criminaliteit is dat het strafrecht en bestuursrecht steeds nauwer verknoopt zijn geraakt. In haar onderzoek bestudeert professor van Meeteren deze veranderingsprocessen en de gevolgen daarvan. Van Meeteren richt zich enerzijds op wetgeving, beleid en discretionair handelen en beslissingen door en over actoren betrokken bij strafrecht, handhaving en toezicht. Bovendien onderzoekt zij de effectiviteit van de verschillende maatregelen die voor de criminaliteitsbestrijding worden ingezet. Anderzijds richt zij zich op (de gevolgen van criminaliteitsbestrijding voor) verschijningsvormen van criminaliteit die raken aan migratie, zoals mensenhandel. Zo deed Van Meeteren uitvoerig onderzoek naar arbeidsuitbuiting (met NWO Veni-beurs), waarbij zij onder andere opsporingsdossiers arbeidsuitbuiting analyseerde, slachtoffers van arbeidsuitbuiting interviewde, en jurisprudentie analyseerde.

Spreker details