fbpx

Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024

Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024

Meer leren over deze HCB Cursus? Doe 22 januari 2024 (van 16.00 – 17.00 uur) mee met de online voorlichtingsbijeenkomst via MS Teams! Meld je aan door een mail te sturen met de gewenste datum naar info@haagscongresbureau.nl

HCB Cursus
25 april, 23 mei en 30 mei 2024
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag
9.30 uur – 16.30 uur met lunches

Tijdens deze cursus leer je
– Hoe je stelselmatige daders aanpakt die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de criminaliteit en overlast
– Hoe je integraal complexe meervoudige problematiek aanpakt
– Op welke manier je samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseert en regisseert
– Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met betrokken organisaties en professionals
– Op welke manier je voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust

Docenten
Ron van Gijn, Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid, gemeente ‘s-Hertogenbosch, Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de HCB Cursus Integrale Persoonsgerichte Aanpak en Kees Zeebregts, procesregisseur, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

HCB Cursus Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024
Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak van de complexe meervoudige problematiek door betrokken organisaties en professionals.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van zorg en veiligheid bij:
– Gemeenten
– Politie
– Justitie
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Gevangeniswezen
– Zorg- en welzijninstellingen

Tijdschema modules cursus
09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 – Lunchpauze
13.30 – Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 – Afsluiting van de dag

Mogen wij u verwelkomen vanaf 25 april 2024?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

 

Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024
2.295,00
Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2024 (oud deelnemer)
2.145,00
Kees Zeebregts
Proces-regisseur en teamleider AO
Vanaf 2011 betrokken bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Daar gewerkt aan meerdere thema’s als jeugd, radicalisering en huiselijk geweld.
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.

Module 1 Integrale persoonsgerichte aanpak (25 april 2024)

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en Ron van Gijn, juridisch beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid,
Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stelselmatige daders
- Hoe ziet het leven van een stelselmatige dader eruit?
- Met welke meervoudige complexe problematiek heeft een stelselmatige dader te maken?
- Wat zijn de factoren voor de crimineel en overlast gevend gedrag?
- Op welke manier kun je een gedragsverandering teweegbrengen bij een stelselmatige dader?

Integrale persoonsgerichte aanpak
- Hoe kom je tot een integrale persoonsgerichte aanpak van stelselmatige daders?
- Welke interventies werken, wanneer en onder welke omstandigheden?
- Hoe kan recidive bij stelselmatige daders zoveel mogelijk worden voorkomen en de veiligheid van de maatschappij worden gewaarborgd?

Module 2 23 mei 2024 – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants

Speelveld betrokken organisaties en professionals

- Hoe ziet het speelveld van betrokken organisaties en professionals eruit rond complexe zorg- en veiligheidsproblematiek?
- Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden van de betrokken organisaties en professionals?
- Welke lokale en regionale overleggen (onder andere Zorg- en Veiligheidssluis) zijn er? En welke organisaties en professionals nemen daarin deel?
- Wat zijn de doelstellingen en verwachtingen van de samenwerking in deze overleggen? En komen die (deels) overeen?
- Hoe is de toegang geregeld tot de verschillende overleggen? Welke casuïstiek wordt waar behandeld? En wat zijn hiervoor de gehanteerde criteria?
- Hoe kan op en af worden geschaald met casuïstiek? En hoe verloopt dan de doorverwijzing?

Aan de slag met complexe meervoudige casuïstiek

- Op welke manier ga je stap voor stap te werk in overleg?
- Hoe formuleer je vraagstelling rondom een specifieke casus? Wat zie je als je kijkt vanuit het perspectief van de verschillende betrokken professionals en hun organisaties?
- Hoe breng je relevante informatie afkomstig van verschillende professionals en organisaties samen tot een gedeeld beeld?
- Welke scenario’s kunnen zich voordoen en welke interventies zijn dan nodig? Hoe weeg je deze interventies tegen elkaar af? En hoe kom je tot een plan van aanpak waarin de gekozen interventies integraal op elkaar worden afgestemd?
- Hoe kom je tot besluitvorming dat leidt tot een breed gedragen plan van aanpak? En hoe zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en hier ook naar handelt?
- Op welke manier bewaak een monitor je de voortgang en resultaten van de gehanteerde aanpak? En hoe grijp je in wanneer de situatie daarom vraagt en dreigt te escaleren?
- Op welke manier ga je om met (mogelijke) maatschappelijke onrust als gevolg van een (dreigende) escalatie?

Module 3 30 mei 2024 in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants & Kees Zeebregts, Procesregisseur en teamleider AO, Zorg en veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Samenwerking organiseren en regisseren

- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek?
- Welke interventies zijn nodig en hoe kunnen deze integraal op elkaar worden afgestemd?
- Hoe vul je de regierol in en kom je tot een gezamenlijke aanpak van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek?
- Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je wel en wat niet?
- Welke bevoegdheden heb je om invulling te geven aan de regierol?
- Voeren anderen ook regie en wat zijn hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
- Regievoeren zonder doorzettingsmacht: hoe doe je dat?
- Wat zijn de handvatten voor een optimale invulling van de regierol? En hoe kun je deze toepassen?
- Hoe kun je de samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseren en regisseren?
- Wat zie je als je kijkt vanuit het perspectief van de betrokken organisaties en professionals?
- Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking? En hoe kan hieraan worden voldaan?

Informatie uitwisseling en dossieropbouw bij complexe zorg- en veiligheidsproblematiek

- Hoe kom je tot een goede informatiepositie als regisseur?
- Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
- Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek?
- Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals?
- Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit volgens de AVG? Welke informatie deel je en met wie?
- Hoe zet je de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van de complexe zorg- en veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?

HCB Cursus vanuit het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Donderdag 25 april, 23 mei en 30 mei 2024
9.30 uur - 16.30 uur met lunches

De kosten voor deze HCB Cursus bedragen € 2.295,- (ex btw) inclusief de presentaties (worden nagezonden), lunches en consumpties.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen slechts € 2.145,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 2.295,-) bij inschrijving voor deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  25 april 2024 9:30
 • Eind datum
  30 mei 2024 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Partners