Frank van Summeren

Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving. Hij studeerde Integrale veiligheid aan de Avans Hogeschool en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Frank was hiervoor werkzaam als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid waar hij tientallen congressen en honderden cursussen, opleidingen en incompany trainingen ontwikkelde en organiseerde over leefbaarheid  en veiligheid in de wijk waaronder de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting, de opleiding wijk- en gebiedsmanager, de opleiding overlastcoördinator en het congres veiligheid in de wijk. Daarnaast nam hij deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Programmadirectie Wijken gericht op de 1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van huishoudens met complexe meervoudige problematiek. Dit heeft geresulteerd in diverse kennisprogramma’s waaronder de opleiding regisseur multi probleemgezinnen en de opleiding ketenregisseur risicojeugd die is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Spreker details