fbpx

Frank van Summeren

Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten en de cursus omgang met woonwagenlocaties in de praktijk. Momenteel begeleidt hij het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de ontwikkeling van een integrale gebiedsgerichte (maatwerk)aanpak van complexe problematiek in buurten en wijken om de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren. Hij studeerde Integrale veiligheid aan de Avans Hogeschool en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Frank was hiervoor werkzaam als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid waar hij tientallen (internationale) congressen en excursies en honderden cursussen, opleidingen en incompany trainingen ontwikkelde en organiseerde over leefbaarheid en veiligheid in de wijk waaronder de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting, de opleiding wijk- en gebiedsmanager, de opleiding overlastcoördinator en het congres veiligheid in de wijk. Eerder heeft hij in opdracht van de programmaministeries Wonen, Wijken en Integratie en Jeugd en Gezin een onderzoek verricht naar de 1 gezin 1 plan aanpak van multiprobleem gezinnen in aandachtswijken in 30 steden. Daarnaast nam hij deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Programmadirectie Wijken gericht op de 1 gezin 1 plan 1 hulpverlener aanpak van huishoudens met complexe meervoudige problematiek. Dit heeft geresulteerd in diverse kennisprogramma’s waaronder de opleiding regisseur multiprobleemgezinnen en de opleiding ketenregisseur risicojeugd die is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Spreker details