fbpx

5 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten aan…..Wiebo Kersten

Interview met Wiebo Kersten, juridisch adviseur bij de gemeente Tiel. Wiebo heeft jarenlange ervaring met het toezicht op de huisvesting aan arbeidsmigranten. Wiebo is ook een van de docenten tijdens de HCB Cursus ‘Huisvesting Arbeidsmigranten 2021’ die start op 2 december in Den Haag.

Wat is volgens u de grootste misser geweest op het gebied van huisvesting van Arbeidsmigranten?

In mijn optiek is dat het veel te laat ‘in actie komen’ door gemeenten. Het heeft te lang geduurd voordat het als thema op de agenda is gekomen. Dit geldt voor zowel handhaving/controle als voor het opstellen van beleid. Er lijken nog steeds gemeenten die (de aanwezigheid van) arbeidsmigranten ten onrechte ontkennen.

Waarom is er een beleid nodig voor huisvesting van arbeidsmigranten?

Omdat het een thema is van grote omvang. Het betreft meerdere ‘velden’. Denk aan onveilig wonen, overlast, beslag op de (veelal) betaalbare woningen, honderden tot duizenden inwoners per gemeente extra die nergens geregistreerd staan. Bovendien is het geen thema van kortdurende aard. Gezien de bevolkingsopbouw valt niet te verwachten dat dit thema op korte termijn ‘overwaait’.

Welk deel van het beleid moet worden herzien?

Verschillend per gemeente. Ik zou in ieder geval adviseren om z.s.m. de planologie zodanig in te richten dat ‘gewone’ woningen niet zonder meer voor dit doel gebruikt kunnen worden. Verder z.s.m. bepalen waar je wel wil huisvesten. Stilstaan leidt onherroepelijk tot problemen.

Welke tips heeft u voor iedereen die te maken heeft met huisvesting van arbeidsmigranten?

Met name voor lokale overheid:

1. Breng z.s.m. de omvang zo goed mogelijk in beeld.

2. Communiceer met betrokkenen (huisvesters/uitzenders/omwonenden).

3. Zichtbaar aanwezig zijn tijdens controle, laat als gemeente zien dat je oog voor de problemen hebt.

4. Werk integraal. Doe dat dat als gemeente, maar ook met ‘externen’ als politie, brandweer, eventueel arbeidsinspectie.

5. De huisvesting van arbeidsmigranten (zowel handhaving als beleid) kun je er niet zomaar naast alle andere werkzaamheden als lokale overheid doen. Daarvoor is het teveel omvattend. Investeer er in!

Waarom mogen we de HCB Cursus ‘Huisvesting Arbeidsmigranten 2021’niet missen?

De cursus laat zowel de praktijk als de theorie zien. De cursus is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laat zien dat ‘handvatten’ reële resultaten opleveren. De cursus geeft een realistisch beeld van de problematiek alsook van de oplossingsrichtingen. De cursus geeft een beeld van een proces dat steeds in ontwikkeling blijft.

Meer leren over Huisvesting Arbeidsmigranten? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 2 december 2021 met Jeroen Kemna, Frank van Summeren en Wiebo Kersten. Kijk op de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.