fbpx

Huisvesting Arbeidsmigranten 2021

Huisvesting Arbeidsmigranten 2021 – Draag zorg voor voldoende en goede (betaalbare) woonruimte en voorkom overlast voor de omgeving

2-daagse HCB-Cursus

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Donderdag 2 december en donderdag 16 december 2021
9.30 uur – 16.30 uur met lunch

NB Ook online-tickets beschikbaar!

I.s.m. RONT Management Consultants en Be Flex

Tijdens deze cursus leer je:

* Welke kansen en problematiek er gepaard gaan met arbeidsmigratie

* Hoe je zorgt voor geschikte (centrale) huisvesting voor arbeidsmigranten, je huisjesmelkers en illegale bewoning aanpakt en sociale erosie van woonwijken tegengaat

* Wat de totstandkoming van de wet Arbeidsmarkt in balans betekent voor de rechtspositie van arbeidsmigranten

* Op welke manier je arbeidsuitbuiting en mensenhandel rond arbeidsmigranten signaleert en bestrijd

* Hoe je complexe problematiek bij arbeidsmigranten kunt verhelpen en wat je kunt doen wanneer de situatie dreigt te escaleren

Docenten

 • Frank van Summeren, adviseur van RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving
 • Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex BV, projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de Gemeente Tiel, projectleider Huisvesting arbeidsmigranten Regio Rivierenland, de regio die door het aanjaagteam, vijf ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen als de pilotregio van Nederland. Daarnaast was hij docent bij de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator en adviseert en begeleidt hij gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners, woonarkbewoners en arbeidsmigranten
 • Wiebo Kersten, juridisch adviseur bij de gemeente Tiel, heeft jarenlange ervaring met het toezicht op de huisvesting aan arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten
In Nederland verblijven ongeveer 600.000 arbeidsmigranten. De vraag naar buitenlandse werknemers blijft toenemen in de krappe arbeidsmarkt. Het gevolg is dat de vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor deze groep de komende jaren verder groeit. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (al dan niet tijdelijke) woonruimte voor arbeidsmigranten te creëren. Dat is hard nodig want er is nu al een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten, en dat tekort groeit. Gevolg is dat verschillende arbeidsmigranten illegaal verblijven op een (voormalig) vakantiepark of verblijven in eengezinswoningen aan de onderkant van de kopersmarkt waardoor deze woningen worden onttrokken aan de woningmarkt.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Provincies
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Inspecties en toezichthouders

Tijdschema modules cursus

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 – Lunchpauze
13.30 – Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 – Afsluiting van de dag

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen in Den Haag vanaf 2 december 2021?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

NB Coronaproof deelnemen! Lees hier wat we doen om u veilig en vertrouwd te kunnen laten deelnemen.

NB Ook online-tickets beschikbaar!

Online Ticket - Huisvesting Arbeidsmigranten 2021
1.495,00
Online Ticket - Huisvesting Arbeidsmigranten 2021 (oud deelnemer)
1.345,00
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.
Jeroen Kemna
projectmanager
Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex en projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de gemeente Tiel, voormalig docent op de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator.
Wiebo Kersten
juridisch adviseur
Wiebo Kersten, juridisch adviseur bij de gemeente Tiel, heeft jarenlange ervaring met het toezicht op de huisvesting aan arbeidsmigranten.

Module 1 Huisvesting van arbeidsmigranten

Arbeidsmigratie
- Waarom zijn arbeidsmigranten onmisbaar (geworden) voor onze economie?
- Wat is de aard en omvang van arbeidsmigratie?
- Welke categorieën arbeidsmigranten (seizoenarbeiders, vestigers) zijn er te onderscheiden?
- In welke sectoren zijn arbeidsmigranten met name werkzaam?
- Wat zijn de motieven voor arbeidsmigranten?
- Welke kansen en problematiek gaan er gepaard met arbeidsmigratie?

Huisvesting van arbeidsmigranten
- Hoe zorg je voor geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten?
- Wat te doen aan de onttrekking van koopwoningen aan de onderkant van de koopwoningmarkt?
- Op welke manier pak je huisjesmelkers en illegale bewoning aan?
- Hoe voorkom en bestrijd je sociale erosie, hardnekkige woonoverlast (geluidsoverlast, parkeerproblematiek en vandalisme) en bevorder je de veiligheid in de wijk?
- Op welke manier werk je samen met de verhuurder, gemeente, woningcorporatie, politie en wijkbewoners bij de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
- Welke maatregelen neem je voor de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?

Centrale huisvesting arbeidsmigranten
- Waarom is het verzorgen van geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten een verantwoordelijkheid van werkgevers?
- Hoe organiseer je centrale huisvesting voor arbeidsmigranten?
- Wat is hierbij het perspectief van de uitzendbureaus?
- Op welke manier kun je complexe problematiek op een centrale huisvesting voor arbeidsmigranten (indien mogelijk) voorkomen en (indien nodig) beheersen/bestrijden?

Module 2 Woonoverlast rond arbeidsmigranten

Algemene Plaatselijke Verordening
- Hoe kan met een gemeentelijke verordening de leefbaarheid in uw gemeente worden gewaarborgd?
- Op welke manier kan de APV bijdragen aan het handhaven van de openbare orde (waaronder het bestrijden van ongeregeldheden, veiligheid op de weg, overlast in de openbare ruimte)?
- Wat kan de APV betekenen bij de aanpak van overlast (maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bestuurlijke ophouding, aanwijzen veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen)?
- Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kun je deze inzetten?

Wet- en regelgeving woonoverlast en verloedering
- Welke juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) heb je tot jouw beschikking voor de aanpak van woonoverlast?
- Op welke manier kun je met de Wet aanpak woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen geven aan overlastplegers?
- Op welke wijze kun je met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
- Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?
- Hoe kun je met de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) bepaalde doelgroepen in een gebied weren?

Aanpak van misstanden op (voormalige) vakantieparken
- Hoe verkrijg je zicht op (voormalige) vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
- Op welke manier kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in (voormalige) vakantieparken voorkomen?
- Hoe kom je tot een integrale aanpak van problematiek rondom (voormalige) vakantieparken?
- Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een integrale aanpak?
- Hoe treed je op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arbeidsuitbuiting en mensenhandel
- Hoe herken je arbeidsuitbuiting en mensenhandel?
- Wat is het profiel van de slachtoffers?
- Op welke manier kan je signalen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel opmerken en hoe kun je daarop anticiperen?
- Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van arbeidsuitbuiting en mensenhandel te voorkomen?
- Welke opvang en hulpverlening is er nodig voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting en mensenhandel?
Aanpak van malafide uitzendbureaus
- Hoe signaleer je misstanden bij uitzendbureaus?
- Op welke manier kun je misstanden bij malafide uitzendbureaus aanpakken?
- Wat schrijft de wet aanpak schijnconstructies voor over het inhouden van loon bij arbeidsmigranten voor huisvesting?
- Hoe kun je misstanden bij malafide uitzendbureaus in de toekomst voorkomen?

Koninklijk van Ingenieurs, Den Haag
Donderdag 2 december en donderdag 16 december 2021
9.30 uur - 16.30 uur

De kosten voor deze 2-daagse HCB-Cursus bedragen € 1.495,- (ex btw) inclusief digitaal lesmateriaal

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €1.345,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 1.495,-) bij inschrijving voor deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Start datum
  2 december 2021 9:30
 • Eind datum
  16 december 2021 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners