fbpx

Zes vragen over Huisvesting Arbeidsmigranten aan….. Jeroen Kemna

Deze vragen zijn beantwoord vanuit de visie van een beleidsmaker bij een gemeente

Wat is volgens u de grootste misser geweest op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten?

In het vigerende Bouwbesluit zijn NEN-normen opgenomen voor studenten, ouderenhuisvesting en huisvesting asielzoekers, maar deze ontbreken voor huisvesting arbeidsmigranten.

Waarom is er een beleid nodig voor huisvesting van arbeidsmigranten?

a. Om de sociale erosie die nu optreedt in (woon)wijken tegen te gaan c.q. terug te brengen tot normale proporties;
b. Om verkeers- en parkeeroverlast tot een minimum te beperken;
c. Om de onttrekking van koopwoningen aan de (sociale) koopmarkt te stoppen;
d. Om de leefbaarheid en het woongenot van de arbeidsmigranten te vergroten;
e. Om de regels ten aanzien van de brandveiligheid, licht, lucht, milieu, e.d. te kunnen garanderen aan de arbeidsmigranten;
f. Om oneigenlijke huren c.q. toeslagen (huur fiets, sleutelgeld, afval afvoeren, enz.) te stoppen c.q. terug te brengen tot normale huren voor de arbeidsmigranten;
g. Om te komen tot goede centrale huisvesting van arbeidsmigranten waar het voor hen prettig vertoeven is na een dag hard werken;
h. Om te komen tot de juiste inschrijvingen van arbeidsmigranten bij het RNI, de BRP en in het nachtregister.

Lees verder via vl-nieuws.nl