fbpx

Stijn van Diemen

Organisaties die zich wensen te ontwikkelen, kunnen dat alleen succesvol doen als ze relevant zijn voor hun doelgroepen. Dat vraagt om een scherpe definitie van hun identiteit en hun ambities: is onze organisatie zichtbaar, verbonden en aantrekkelijk? Zijn onze ambities begrijpelijk en uitvoerbaar? Voeren ze ons ver genoeg? Inspireren ze onszelf en onze omgeving? Vervullen we een maatschappelijke functie, die ons relevant maakt?

Maakt impact met
Social design, Samenwerken, Strategie.

‘De toekomst vraagt om elan’
Dat alles vraagt om onderzoek en definitie, om verwoording en verbeelding, op een wijze die niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor haar doelgroepen begrijpelijk en inspirerend is.

Ik heb zo’n 30 jaar ervaring in de creatieve sector. Ik inspireer en adviseer mijn opdrachtgevers, zodat ze de volgende stap kunnen zetten. Met identiteit als sleutelbegrip. Met een creatieve invalshoek, scenario’s, conceptontwikkeling en design thinking als methodes. Met taal, beeld, modellen, inspiratiebronnen en veel interactiviteit als instrumenten. En met oog voor de uitvoerbaarheid en navolgbaarheid van het resultaat.

Het resultaat van mijn betrokkenheid is een nieuw elan en een unieke propositie. Een beeld van een aantrekkelijke en haalbare toekomst, waar uw organisatie zin in heeft en haar tanden in wil zetten. Waarbij brede betrokkenheid is en nog verder kan ontstaan. En die u zichtbaar en relevant maakt voor uw omgeving en uw concurrentiepositie verbetert, omdat u iets unieks biedt en uw organisatie doelgericht en gemotiveerd maakt.

Spreker details