fbpx

John Swildens

John Swildens (1954) is sinds 1976 werkzaam in het onderwijs. Hij was leraar (Nederlands), adjunct-directeur, directeur, bestuurder en rector in respectievelijk Rotterdam, Leiden en Den Haag. Ook ontwikkelde hij een leergang voor teamleiders (De Leercirkel), zat hij diverse onderwijswerkgroepen voor en gaf hij mede vorm aan diverse onderwijsontwikkelingen. Sinds juni 2017 leidt hij het door hem ontworpen programma Klassewerk, een onderneming die zich in opdracht van alle gezamenlijke besturen voor Primair Onderwijs van Den Haag inspant om het lerarentekort in het Haagse basisonderwijs tegen te gaan.

Spreker details