fbpx

Ger de Boer

Ger de Boer (1959), afgestudeerd historicus maar via de PION-omscholing in de ICT terecht gekomen, ontwikkelde zichzelf van systeemanalist-programmeur tot hoofd automatisering van een zorgverzekeraar, een automobielimporteur en de Rijksverkeersinspectie (2000). In 2003 werd hij hoofd Vergunningverlening Wegvervoer (taxi en bus) bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In 2005 keerde hij terug in de ICT als unitmanager van het Datacentrum van de Inspectie. Vanaf 2007 werkte hij voor twee jaar als projectleider Frontoffice Binnenvaart, om de samenwerking in het toezicht op de binnenvaart tussen Inspectie, Havenautoriteiten, Rijkswaterstaat en Politie vorm te geven. In 2009 kwam hij terug in het primair proces als leidinggevende bij de Directie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De eerste 5 jaar als afdelingshoofd Handhaving Zeevaart, verantwoordelijk voor Port State Control en Vlaggestaattoezicht, daarna twee jaar als hoofd Analyse, Ontwikkeling en Ongevallenonderzoek. Vanaf eind 2015 is hij werkzaam als Stelselmanager Inspectieview vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het Stelsel van Inspectieview.

Spreker details