fbpx

Dr. ir. Tetty Havinga

Dr. ir. Tetty Havinga is als rechtssocioloog verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Veel van haar onderzoek richt zich op de relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Ze publiceerde onder meer over het toezicht op voedselveiligheid en over de relatie tussen toezicht door de overheid en toezicht door private partijen.

Spreker details