fbpx

Frank van Summeren: ‘Betrek de cliënt bij een integrale persoonsgerichte aanpak’

Interview met Frank van Summeren over de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2021’ van het Haags Congres Bureau die start op 11 november in Den Haag.

Frank van Summeren is adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2021’.

Vragen gesteld door Elwin Veldhuis van het Haags Congres Bureau.

Bekijk het programma en schrijf u in op de website van het Haags Congres Bureau.

HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2021’
11 november, 25 november en 9 december 2021
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag
9.30 uur – 16.30 uur met lunches

Tijdens deze cursus leer je
– Hoe je stelselmatige daders aanpakt die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de criminaliteit en overlast
– Hoe je integraal complexe meervoudige problematiek aanpakt
– Op welke manier je samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseert en regisseert
– Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met betrokken organisaties en professionals
– Op welke manier je voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust

Docenten
Godfried van Gestel, kwartiermaker van het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord, Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de HCB Cursus Integrale Persoonsgerichte Aanpak, Robert van Brakel, directeur van C3 Group, gespecialiseerd in informatie uitwisseling op het terrein van zorg en veiligheid en Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord

HCB Cursus Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2021
Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak van de complexe meervoudige problematiek door betrokken organisaties en professionals.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van zorg en veiligheid bij:
– Gemeenten
– Politie
– Justitie
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Gevangeniswezen
– Zorg- en welzijninstellingen

Tijdschema modules cursus
09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 – Lunchpauze
13.30 – Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 – Afsluiting van de dag

Mogen wij u verwelkomen vanaf 11 november 2021?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Bekijk het programma en schrijf u in op de website van het Haags Congres Bureau.