Programma

Koninklijk Instituut van Ingenieurs
3 april, 10 april, 17 april en 24 april 2019
13.30 - 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

HCB Seminarreeks 
Juridische Update 2019
voor overheidsjuristen

Korting voor leden VOM, VPR, JuristenRijk en NVvA

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

De Omgevingswet vraagt een volledig andere manier van denken en werken en gaat daarmee flink beslag leggen op uw capaciteit. Bent u al voldoende voorbereid? Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de herziene aanbestedingswet. Hoe zorgt u daar voor?

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Digitale Transformatie van het openbaar bestuur is in volle gang, waarbij onder meer Big Data, blockchain, privacy en gegevensbescherming kansen bieden maar ook risico's met zich meebrengen. Bent u daar op toegerust?

Tenslotte staat het openbare orde-recht weer vol op in de belangstelling, ook door de toenemende aandacht voor ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet, maar ook aan lastige situaties als een pedofiel die terugkeert in de wijk of beschietingen van coffeeshops en horecazaken. Welke bevoegdheden heeft de burgemeester en hoe zet u die als gemeente goed in?

Tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor overheidsjuristen’ krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

Openbare Orde-recht
Digitale Transformatie van het openbaar bestuur
De Omgevingswet
De herziene Aanbestedingswet

U kunt zich ook voor 2 seminars inschrijven.

Met medewerking van Ard Jan Dunnik, Pierette Gaasbeek en Arthur de Groot (Coupry), Jan van der Grinten &  Anita van den Berg (Kennedy van der Laan), Matthijs Mutsaers (Nysingh advocaten-notarissen) en Rut Wingens (Stibbe).

Mogen wij u verwelkomen vanaf 3 april bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Programma

Seminar 1 – woensdag 3 april 2019

Update Openbare Orderecht

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Anita van den Berg, advocaat bij

Kennedy Van der Laan

 Sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet

 Ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving

 Beschietingen van en geweldplegingen bij horecagelegenheden en woningen

 Aanpak woonoverlast


Seminar 2 – woensdag 10 april 2019

Digitale Transformatie van het openbaar bestuur

Ard Jan Dunnik, Pierrette Gaasbeek en Arthur de Groot, advocaat-partners bij Coupry

 Kansen en risico's

 Blockchain

 Wet digitale overheid

 Big Data

 Smart contracts

 Gegevensbescherming en Privacy (oa AVG)


Seminar 3 – woensdag 17 april 2019

De nieuwe omgevingswet: Integraliteit in de praktijk

Rut Molenaar-Wingens, advocaat bij Stibbe

 Doelen en toepassingsgebied Omgevingswet

 Planning

 De Kerninstrumenten van de wet

 Welke veranderingen zijn er in de rol van waterschap, provincie en gemeente?

 Besluitvormingsprocedures

 Rechtsbescherming


Seminar 4 – woensdag 24 april 2019

Inkoop aan aanbesteding: De Herziene Aanbestedingswet

Matthijs Mutsaers, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen

 De basis op orde: Stappenplan aanbesteden

 De Herziene Aanbestedingswet & Nieuwe EU-richtlijnen: De belangrijkste wijzigingen

 Actuele jurisprudentie 

 De Nieuwe Aanbestedingswet en uw inkoopbeleid

 Enkele uitzonderingen nader belicht

Sprekers

A.J. Dunnik BR-3459372 (002).jpg

Ard Jan Dunnik (1968) is advocaat-partner bij Coupry in Den Haag. Ard Jan heeft niet alleen een juridische opleiding gevolgd maar is ook afgestudeerd in de Informatica aan de Universiteit Twente. Hij heeft 15 jaar als consultant gewerkt, onder meer bij Accenture. Als advocaat heeft hij gewerkt bij de kantoren Bird & Bird en Brinkhof. Ard Jan procedeert en adviseert op het gebied van privacy, energie, IT, internet en contracten.

Pierrette Gaasbeek (1969) is advocaat-partner bij Coupry in Den Haag. Voordat zij advocaat werd bij Bird & Bird en nu Coupry, heeft zij gewerkt als universitair docent aan de Universiteit Utrecht en in diverse functies bij de Autoriteit Consument en Markt (vanaf 1997). Door haar continue focus op het mededingingsrecht en gereguleerde sectoren, met name het energierecht, wordt zij gezien als een van de specialisten op dit gebied in Nederland. 

Arthur de Groot (1972) is advocaat-partner bij Coupry in Den Haag. Op een uitstap als ambtelijk adviseur en adjunct-griffier bij de Tweede Kamer na is Arthur sinds 1998 als advocaat werkzaam in een brede overheidspraktijk, met ook de nadruk op toegang tot overheidsinformatie en de uitvoering van nationale en Europese wetgeving in de praktijk (Overheid, Zorg, Energie). 

Jan van der Grinten studeerde geschiedenis en rechten aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Siena (It.). Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur in 1997 bij Stibbe. In 2007 maakte hij de overstap naar Kennedy Van der Laan, waar hij leiding geeft aan de sectie bestuursrecht. Jan procedeert voor overheden en bedrijven in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, toezicht en handhaving, omgevingsrecht, subsidiezaken, openbare orderecht, contracten met de overheid. Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden en een aantal andere instellingen. Hij is gastannotator van jurisprudentieblad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid, is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem.

Anita van den Berg is expert in het bestuursrecht. Haar praktijk omvat advies en procesvoering over de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en over toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursrechtelijke organen. Verder treedt zij op voor cliënten op de gebieden openbare orde en veiligheid en milieurecht. In 2012 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld “Informatiegebruik bij de bestrijding van integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants in de vastgoedsector”. Zij is ook annotator voor de AB.

Rut Wingens is sinds 2013 werkzaam bij Stibbe en gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van (internationale) bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen). Zij staat hen bij door middel van het procederen bij de bestuursrechter en civiele rechter, het geven van advies, en het voorafgaand aan de verlening van vergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen contact onderhouden met de betrokken overheden en betrokken deskundigen. Rut is als docent bestuursrecht verbonden aan The Law Firm School, verzorgt verschillende cursussen voor cliënten en andere relaties en is vaste annotator bij het jurisprudentie tijdschrift voor omgevingsrecht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. 

Matthijs Mutsaers (1975) is sinds 2001 advocaat en vanaf 2006 werkzaam bij Nysingh advocaten – notarissen N.V. Hij begon in de algemene overheidspraktijk en specialiseerde zich vervolgens in het aanbestedingsrecht. Matthijs heeft een brede advies- en procespraktijk en staat zowel aanbestedende diensten als ondernemers bij in vaak complexe zaken. Matthijs beschikt verder over de nodige kennis van aanpalende en andere relevante rechtsgebieden, zoals het staatssteunrecht. Daarnaast is hij docent aan de Grotius Academie (specialisatieopleiding Europees & Nederlands aanbestedingsrecht), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en publiceert hij regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Zo is hij één van de annotatoren van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) en medeauteur van de uitgaven Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht van Kluwer en Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht.

 

Praktische informatie

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag
3 april, 10 april, 17 april, 24 april 2019
13.30 – 17.00 uur

lunch vanaf 12.30 uur - aanvang seminar 13.30 uur - einde seminar 17.00 uur

De deelnamekosten aan deze Nieuwspoort Seminarreeks bedragen € 1.195,- excl. BTW inclusief 4 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel na het 4e seminar. U mag zich ook als organisatie inschrijven en telkens iemand anders afvaardigen.

Leden van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM), de Vereniging Privacy Recht (VPR), JuristenRijk en de Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) krijgen 100 euro korting wanneer zij zich inschrijven voor de gehele reeks van 4 seminars. Daartoe zetten zij bij het vakje 'Opmerkingen' op het inschrijfformulier dan respectievelijk 'lid VOM', 'lid VPR', 'lid JuristenRijk' of 'lid NVvA'.

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor het eerste seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg