Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
3 april, 10 april, 17 april en 24 april 2019
13.30 - 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

HCB Seminarreeks 
Juridische Update 2019
voor overheidsjuristen

Korting voor leden VOM, VPR, JuristenRijk en NVvA

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

De Omgevingswet vraagt een volledig andere manier van denken en werken en gaat daarmee flink beslag leggen op uw capaciteit. Bent u al voldoende voorbereid? Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de herziene aanbestedingswet. Hoe zorgt u daar voor?

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Digitale Transformatie van het openbaar bestuur is in volle gang, waarbij onder meer Big Data, blockchain, privacy en gegevensbescherming kansen bieden maar ook risico's met zich meebrengen. Bent u daar op toegerust?

Tenslotte staat het openbare orde-recht weer vol op in de belangstelling, ook door de toenemende aandacht voor ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet, maar ook aan lastige situaties als een pedofiel die terugkeert in de wijk of beschietingen van coffeeshops en horecazaken. Welke bevoegdheden heeft de burgemeester en hoe zet u die als gemeente goed in?

Tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor overheidsjuristen’ krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

Openbare Orde-recht
Digitale Transformatie van het openbaar bestuur
De Herziene Aanbestedingswet
De Omgevingswet

U kunt zich ook voor 2 seminars inschrijven.

Met medewerking van Jolize Lautenbach (NautaDutilh), Jan van der Grinten &  Anita van den Berg (Kennedy van der Laan), Dennis Zieren (Ploum) en Olaf Kwast (Wetgevingswerken).

Mogen wij u verwelkomen vanaf 3 april bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Programma

Seminar 1 – woensdag 3 april 2019

Update Openbare Orderecht

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Anita van den Berg, advocaat bij

Kennedy Van der Laan

 Sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet

 Ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving

 Beschietingen van en geweldplegingen bij horecagelegenheden en woningen

 Aanpak woonoverlast


Seminar 2 – woensdag 10 april 2019

Digitale Transformatie van het openbaar bestuur

Jolize Lautenbach, advocaat en associate partner bij NautaDutilh

 Trends en ontwikkelingen, kansen en risico's

 Digitalisering van de communicatie met burger en onderneming (oa Wet digitale overheid)

 Een jaar AVG in de praktijk: Hoe ziet de handhaving er uit?

 Cyberrisico’s en cybersecurity in juridisch perspectief

Stand van zaken ‘Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (KEI)


Seminar 3 – woensdag 17 april 2019

Inkoop aan aanbesteding: De Herziene Aanbestedingswet

Dennis Zieren, advocaat en partner bij Ploum

 De basis op orde: Stappenplan aanbesteden

 De Herziene Aanbestedingswet & Nieuwe EU-richtlijnen: De belangrijkste wijzigingen

 Actuele jurisprudentie 

 De Nieuwe Aanbestedingswet en uw inkoopbeleid

 Enkele uitzonderingen nader belicht


Seminar 4 – woensdag 24 april 2019

De nieuwe Omgevingswet: Integraliteit in de praktijk

Olaf Kwast, wetgevingsjurist en oprichter, Wetgevingswerken

 Doelen en toepassingsgebied Omgevingswet

 Proces stelselherziening

 De Kerninstrumenten van de wet

 Welke veranderingen zijn er in de rol van waterschap, provincie en gemeente?

 Besluitvormingsprocedures

 Rechtsbescherming

Sprekers

Jan van der Grinten studeerde geschiedenis en rechten aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Siena (It.). Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur in 1997 bij Stibbe. In 2007 maakte hij de overstap naar Kennedy Van der Laan, waar hij leiding geeft aan de sectie bestuursrecht. Jan procedeert voor overheden en bedrijven in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, toezicht en handhaving, omgevingsrecht, subsidiezaken, openbare orderecht, contracten met de overheid. Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden en een aantal andere instellingen. Hij is gastannotator van jurisprudentieblad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid, is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem.

Anita van den Berg is expert in het bestuursrecht. Haar praktijk omvat advies en procesvoering over de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en over toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursrechtelijke organen. Verder treedt zij op voor cliënten op de gebieden openbare orde en veiligheid en milieurecht. In 2012 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld “Informatiegebruik bij de bestrijding van integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants in de vastgoedsector”. Zij is ook annotator voor de AB.

Jolize Lautenbach treedt op voor non-governementele organisaties en overheden en voor nationale en internationale bedrijven. Ze adviseert over algemeen en bijzonder bestuursrecht en heeft brede ervaring in bestuursrechtelijke procedures. Haar bijzondere aandacht hebben de sectoren tech, telecommunicatie, media, transport, levensmiddelen en onderwijs. Met de cybersecurity groep van NautaDutilh focust ze op alle juridisch relevante aspecten van informatiebeveiling. Voordat ze in februari 2007 bij NautaDutilh kwam werken, heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar verschillende publiekrechtelijke aspecten op het gebied van kunstrecht. Ze is actief lid van o.a. de Vereniging voor administratief recht (VAR), en ze is bestuurslid van de Vereniging voor media- en communicatierecht (VMC). Daarnaast is ze (vice)voorzitter van de onafhankelijke bezwaaradviescommissie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Dennis Zieren is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 1999 werkzaam bij Ploum (vanaf 2006 als partner). Vanuit een brede commerciële advies- en procespraktijk heeft Dennis zich vanaf 2000 nader gespecialiseerd in eerst het IT & Privacyrecht en later ook in het aanbestedingsrecht. Hierdoor heeft Dennis ruime kennis en ervaring op het gebied van het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van IT-contracten voor zowel serviceproviders als afnemers. Ook staat Dennis geregeld cliënten bij in procedures op het gebied van het IT-recht. Zowel in procedures voor de rechter als in arbitrageprocedures. Vanuit zijn vakgebied is Dennis o.a. actief binnen het Platform Outsourcing Nederland. Vanuit de IT-praktijk is het Europese- en nationale aanbestedingsrecht een belangrijk onderdeel van de praktijk van Dennis gaan vormen. Inmiddels beperkt de kennis en ervaring van Dennis op gebied van het aanbestedingsrecht zich dan ook niet meer tot de IT-sector, maar staat Dennis zowel aanbestedende diensten als inschrijvers/gegadigden vanuit in verschillende sectoren, waaronder maar niet uitsluitend de bouw-, de energie- ,  onderwijs-, verzekeringen- en de zorgsector. Naast het adviseren en procederen over de aanbesteding  van reguliere overheids- en speciale sectoropdrachten, houdt Dennis zich bezig met andere aanbestedingsrechtelijke onderwerpen zoals concessies, quasi inbesteden, horizontale publieke samenwerking, 2B-diensten, private aanbestedingen en Best Value Procurement/Prestatieinkoop. Dennis heeft twee postdoctorale Grotius specialisatieopleidingen afgerond: Informaticarecht (2002) en Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (2009). 

Olaf Kwast is wetgevingsjurist en oprichter van Wetgevingswerken. Olaf werkte zeven jaar als wetgevingsjurist voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen: Verkeer en Waterstaat), waar hij met toenemende verantwoordelijkheid werkte aan wetgeving op het terrein van water, infrastructuur en omgevingsrecht (o.a. de Waterwet, wijzigingen van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet, de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet). Tot aan zijn overstap in november 2011 naar de advocatuur vormde Olaf de motor achter het uitdenken van een nieuw stelsel van omgevingsrecht. Als advocaat bij AKD advocaten & notarissen in Rotterdam, heeft Olaf zich bezig gehouden met een advies- en procespraktijk op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en wetgevingsvraagstukken. Vanaf de oprichting van Wetgevingswerken in 2014, is Olaf nauw betrokken bij de stelselherziening omgevingsrecht (o.a. wetgevingstoetsing van de amvb’s voor het Rijk, ontwerp omgevingsverordening voor een provincie en ontwerp ‘casco’ omgevingsplan VNG), decentrale wetgevingsvraagstukken (o.a. schaarse rechten en modelverordeningen) en andere wetgevingsprojecten op terreinen als de hervorming van de langdurige zorg, het transparant toezicht op financiële markten en het economisch publiekrecht.

 

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
3 april, 10 april, 17 april, 24 april 2019
13.30 – 17.00 uur

lunch vanaf 12.30 uur - aanvang seminar 13.30 uur - einde seminar 17.00 uur

De deelnamekosten aan deze Nieuwspoort Seminarreeks bedragen € 1.195,- excl. BTW inclusief 4 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel na het 4e seminar. U mag zich ook als organisatie inschrijven en telkens iemand anders afvaardigen.

Leden van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM), de Vereniging Privacy Recht (VPR), JuristenRijk en de Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) krijgen 100 euro korting wanneer zij zich inschrijven voor de gehele reeks van 4 seminars. Daartoe zetten zij bij het vakje 'Opmerkingen' op het inschrijfformulier dan respectievelijk 'lid VOM', 'lid VPR', 'lid JuristenRijk' of 'lid NVvA'.

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor het eerste seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg