Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
7 november en 12 december 2019
9.30 - 17.00 uur met lunch

HCB Seminarreeks 
Juridische Update 2019
voor overheidsjuristen

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

De Omgevingswet vraagt een volledig andere manier van denken en werken en gaat daarmee flink beslag leggen op uw capaciteit. En wat betekent dit voor de door uw gemeente door te voeren Energietransitie? 

In het sociaal domein heeft u te maken met klachten, bezwaren en beroepen. Het goed omgaan met geschillen is van groot belang.

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Digitale Transformatie van het openbaar bestuur is in volle gang, waarbij onder meer openbaarheid, privacy en gegevensbescherming kansen bieden maar ook risico's met zich meebrengen. Bent u daar op toegerust?

Tenslotte staat het openbare orde-recht weer vol op in de belangstelling, ook door de toenemende aandacht voor ondermijning. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet, maar ook aan lastige situaties als een pedofiel die terugkeert in de wijk of beschietingen van coffeeshops en horecazaken. Welke bevoegdheden heeft de burgemeester en hoe zet u die als gemeente goed in?

Tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor overheidsjuristen’ krijgt u in 4 compacte seminars in 2 dagen theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

Openbare Orde-recht
Digitale Transformatie van het openbaar bestuur
Geschilbeslechting in het sociaal domein
De Energietransitie en de Omgevingswet

U kunt zich ook voor 2 seminars inschrijven.

Met medewerking van Jan van der Grinten &  Anita van den Berg (Kennedy van der Laan), Arthur de Groot & Ard Jan Dunnik (Coupry), Kor van Dijk (Locus Advies & Ontwikkeling) en Wouter Koelewijn (Van Benthem & Keulen).

Mogen wij u verwelkomen vanaf 7 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Programma

Seminar 1 – donderdag 7 november 2019
9.30 - 13.00 uur

Update Openbare Orderecht

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Anita van den Berg, advocaat bij

Kennedy Van der Laan

 Sluiting van drugspanden op basis van de Opiumwet

 Ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving

 Beschietingen van en geweldplegingen bij horecagelegenheden en woningen

 Aanpak woonoverlast


Seminar 2 – donderdag 7 november 2019
13.30 -  17.00 uur

Digitale Transformatie van het openbaar bestuur

Arthur de Groot, advocaat en partner bij Coupry en Ard Jan Dunnik, advocaat bij Coupry

 Trends en ontwikkelingen, kansen en risico's

 Digitalisering van de communicatie met burger en onderneming (oa Wet digitale overheid)

 Een jaar AVG in de praktijk: Hoe ziet de handhaving er uit?

 Cyberrisico’s en cybersecurity in juridisch perspectief

 Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en Woo)


Seminar 3 – donderdag 12 december 2019
9.30 - 13.00 uur

Geschilbeslechting in het sociaal domein

Wouter Koelewijn, advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen

 Klachten bij de gemeente

 Klachten bij de zorgaanbieder

 Naar integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

 Actuele rechtspraak Wmo

 Actuele rechtspraak Jeugdwet


Seminar 4 – donderdag 12 december 2019

13.30 - 17.00 uur

Energietransitie en de Omgevingswet

Kor van Dijk, Locus Advies & Ontwikkeling

 De Kerninstrumenten van de wet

 Welke veranderingen zijn er in de rol van waterschap, provincie en gemeente?

 Energietransitie versnellen met de instrumenten uit de Omgevingswet

 Samenhang met het energierecht

 Besluitvormingsprocedures & rechtsbescherming

Sprekers

Jan van der Grinten studeerde geschiedenis en rechten aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Siena (It.). Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur in 1997 bij Stibbe. In 2007 maakte hij de overstap naar Kennedy Van der Laan, waar hij leiding geeft aan de sectie bestuursrecht. Jan procedeert voor overheden en bedrijven in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, toezicht en handhaving, omgevingsrecht, subsidiezaken, openbare orderecht, contracten met de overheid. Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden en een aantal andere instellingen. Hij is gastannotator van jurisprudentieblad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid, is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem.

Anita van den Berg is expert in het bestuursrecht. Haar praktijk omvat advies en procesvoering over de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en over toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursrechtelijke organen. Verder treedt zij op voor cliënten op de gebieden openbare orde en veiligheid en milieurecht. In 2012 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld “Informatiegebruik bij de bestrijding van integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants in de vastgoedsector”. Zij is ook annotator voor de AB.

Arthur de Groot (1972) is na een klein jaar lesgeven aan de Rijksuniversiteit Groningen, per 1998 advocaat, met een tussenstap als jurist bij de Tweede Kamer. Arthur is een creatief en scherpzinnig advocaat met belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Hij voert een procespraktijk in het brede overheidsrecht. Daarnaast adviseert Arthur veel, met name over compliance-vraagstukken. Ook wordt Arthur betrokken bij lobbywerkzaamheden en het meeschrijven aan regelgeving.

Ard Jan Dunnik (1968) heeft als management consultant gewerkt bij Accenture en GEN Group, vervolgens als zelfstandig consultant in de energiesector en van 2013 tot en met 2017 als advocaat bij Bird & Bird en Brinkhof. Hij procedeert en adviseert op het gebied van privacy, IT, energie en commerciële contracten. Ard Jan is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in het civiele recht en aan de Universiteit Twente in de informatica.

Wouter Koelewijn is advocaat-partner zorg en sociaal-domein bij Van Benthem & Keulen en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij treedt veelvuldig op voor gemeentelijke overheden en aanbieders in uiteenlopende geschillen over de toepassing van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Zijn kennis en ervaring uit de procespraktijk brengt hij in als juridisch-strategisch adviseur van beleidsmakers en bestuurders van gemeenten. Wouter is verder gepromoveerd op privacyrecht en elektronische gegevensuitwisseling. 

Kor van Dijk is opgeleid als planoloog en jurist. Momenteel is Kor werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur omgevingsrecht bij Locus Advies, na ruim 11 jaar als consultant te hebben gewerkt bij advies- en ingenieursbureau Antea Group. Rode draad in zijn werk is de nieuwe Omgevingswet en het thema energietransitie. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Kor ruim 3 jaar lang het experiment ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ begeleid, de voorloper van het omgevingsplan onder de Omgevingswet. Ook heeft hij de totstandkoming van een staalkaart (set met voorbeeldregels voor het omgevingsplan) rondom het thema energietransitie begeleid (zie hier) . Het verbinden van het nieuwe omgevingsrecht met de energietransitie is hem daarmee op het lijf geschreven. Ten slotte levert hij bij Vattenfall een concrete bijdrage aan een fossielvrije samenleving. Hier begeleid hij als consultant de juridische procedure van wind- en zonneprojecten. 

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
7 november en 12 december 2019
9.30 – 17.00 uur

Aanvang ochtendseminar 9.30 uur - lunch om 13.00 uur - aanvang middagseminar 13.30 uur - einde 17.00 uur

De deelnamekosten aan deze HCB Seminarreeks bedragen € 1.195,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel na het 4e seminar. U mag zich ook als organisatie inschrijven en telkens iemand anders afvaardigen.

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor het eerste seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg