fbpx

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

KIVI werd opgericht op 31 augustus 1847 door drie ingenieurs, onder bescherming van ZKH Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Prins van Oranje. Zes maanden later ontving de vereniging al het predikaat ‘koninklijk’ van koning Willem II. Sindsdien heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een respectabele staat van dienst opgebouwd met talloze initiatieven en activiteiten en als uitgever van vakblad De Ingenieur. De huidige Beschermvrouwe van KIVI is HKH Prinses Beatrix.

Belangrijke momenten in de geschiedenis van het KIVI in vogelvlucht:

 • 1886: het eerste nummer van magazine De Ingenieur verschijnt.
 • 1895: opzet van de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en raadgevend ingenieur (RVOI).
 • 1916: oprichting van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) in samenwerking met de Maatschappij van Nijverheid.
 • 1961: de Vereniging van Delftse Ingenieurs wordt opgenomen in het KIVI.
 • 1968: oprichting van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).
 • 1988: oprichting van de Stichting Historie der Techniek (SHT).
 • 1990: oprichting van de Stichting Postacademisch Technisch Onderwijs (PATO).
 • 2004: KIVI fuseert met NIRIA en heet voortaan Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA.
 • 2011: oprichting Stichting Register Autoriteit en invoering Ingenieursregister.
 • 2014: De naam wordt gewijzigd in Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Relatie met het koningshuis

Vanaf de oprichting van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in 1847 was de vorst beschermheer van het Instituut. Z.K.H. Koning Willem II leidde de instituutsvergaderingen in de beginjaren. Op 4 februari 1848, vijf maanden na de oprichting, verleent de koning het predikaat ‘Koninklijk’. In de 19e eeuw vroeg de Koning regelmatig aan KIVI advies over grote waterstaatkundige problemen. H.M. Prinses Beatrix is nu Beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs.

Z.K.H. Prins Bernard der Nederlanden was Erevoorzitter. Vroeger voerde hij deze titel bij de Vereniging Delftse Ingenieurs (VDI). Toen de VDI en het KIVI in 1961 fuseerden werd de Prins Erevoorzitter van het KIVI. Hij hield een openingsrede in de Ridderzaal ter ere van het KIVI-jubileumcongres op 31 augustus 1982. Prins Bernard overleed op 1 december 2004.

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden was Honorair lid van het KIVI. Deze onderscheiding aanvaardde hij in 1972 tijdens het 125-jarig jubileum van de vereniging.

In september 1997 waren Prins Claus en zijn zoon Prins ir. Johan Friso in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag aanwezig om het 150-jarig jubileum van het KIVI te vieren. Prins Claus overleed op 6 oktober 2002.
In april 1995 werd Z.K.H. Prins ir. Johan Friso der Nederlanden op uitnodiging van de president instituutslid. Hij behaalde in 1994 zijn ir.-diploma in de Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft. De Prins opende het eerste KIVI NIRIA congres over innovatie in 2004.

Z.K.H. Kroonprins Willem-Alexander der Nederlanden, heropende het gemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer op 4 juni 2002; de voltooiing van het project ‘Weer in bewegingstelling’. In 1934 richtte het KIVI de Stichting De Cruquius op voor het behoud van dit oudste en unieke stoomgemaal van 1845.

Venue Details
 • Locatie
 • Locatie
  Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Telefoonnummer
  070 3919 900
 • Email
  congres@kivi.nl
 • Fax
  070 3919 840
Evenementen van de locatie
U zou ook een van deze evenementen kunnen bezoeken.
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Woensdag 18 september en 9 oktober 2024 16.00 – 20.00 uur met lichte avondmaaltijd om 18.00 uur
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag 2 oktober 2024 13.00 – 16.30 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.00 uur en afsluitende borrel