fbpx

Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA

Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA is hoogleraar effectiviteit van het overheidstoezicht. Zij ontwikkelt nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen over dat onderwerp. In 2012 nam zij deel aan de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, die het horizontale toezicht van de Belastingdienst evalueerde. Lisette studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants in Amsterdam, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lisette is daarnaast werkzaam als strategisch adviseur op het gebied van handhaving, toezicht en effectmeting bij de Belastingdienst. De nadruk ligt daarbij op de vaktechnische ontwikkeling van handhavingsregie, het volgen van internationale ontwikkelingen op dit gebied en (wetenschappelijk) onderzoek naar toezicht. Zij was tot 2017 voorzitter van de interdepartementale Stuurgroep Handhaving en Gedrag. Daarnaast is lid van de stuurgroep van het EU Risk Management Platform (2015). Zij is (internationaal) een veelgevraagd spreker en verzorgt workshops op het gebied van het moderne fiscale toezicht.