fbpx

Speakers

Gwen Backhaus
Ketenregisseur Mensenhandel
Sinds 2021 zet Gwen zich in als Ketenregisseur Mensenhandel voor het bevorderen van de integrale samenwerking tussen (RIEC-)ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Gwen doet dit voor de regio Limburg (31 gemeenten).
Luuk Esser
clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel
Werkzaam als clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Katja Rusinovic
lector Grootstedelijke Ontwikkelingen
Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen.
Bart Snels
inspecteur-generaal
Dr. Bart Snels, Inspecteur-Generaal, Inspectie Belasting, Toeslagen & Douane. Hij was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks.
Dorien Vader
directeur
Dit is Dorien Vader van kindcentrum Campus Columbus. Samen met haar collega Marcia de Vries én alle collega’s zetten zij zich in om het beste te doen voor kinderen van 0-13 jaar. Een heldere visie helpt hierbij, niet een visie op papier, maar een visie in de praktijk.
Gijs van Maanen
universitair docent
dr. Gijs van Maanen is universitair docent en werkzaam bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). Hij studeerde zowel geschiedenis als politieke filosofie en deed PhD onderzoek naar open overheid en open data-beleid bij waterschappen en gemeentes in Nederland.
Victor Jammers
directeur-bestuurder
Victor Jammers is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van CoMensha, het Nederlandse coördinatiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Van 2021 tot 2023 gaf hij bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven leiding aan de afdeling die de aanvragen van slachtoffers van bovenmatig geweld in de jeugdzorg voor een financiële tegemoetkoming behandelde.
Leonie Schakel
jurist
Leonie Schakel is in 2022 gepromoveerd bij de Erasmus School of Health Policy and Management, met het proefschrift ‘Extern en Intern Toezicht. Op zoek naar een connectie’. Leonie werkt sinds 2006 bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Frans van Bruggen
Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence (AI)
Frans van Bruggen is Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence (AI) bij De Nederlandsche Bank (DNB) en buitenpromovendus bij de Universiteit Utrecht (UU) en Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
IJsbrand Jepma
Senior onderzoeker/adviseur
Vanaf 2006 werkt hij bij landelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes te Utrecht. Bij Sardes houdt hij zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, kansengelijkheid en passend en inclusiever onderwijs.