fbpx

Prof. dr. Hans Boutellier

Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Tevens bekleedt hij de Leerstoel Veiligheid en burgerschap bij de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie aan de Vrije Universiteit. Boutellier studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog en heeft zich sindsdien beziggehouden met maatschappelijke thema’s vanuit een moreel perspectief: sociale orde, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Hij schreef over deze onderwerpen, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties. Zijn boeken ondervonden veel weerklank: Solidariteit en slachtofferschap (1993) over de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, De veiligheidsutopie over hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2002) en De improvisatiemaatschappij over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (2011). De boeken werden ook in het Engels (en Frans) uitgegeven. In 2015 verscheen Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven. In november 2015 verschijnt Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven bij Boom Amsterdam.

Spreker details