fbpx

Dr. Meike Bokhorst

Meike Bokhorst is senior onderzoeker bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en senior onderzoeker/adviseur bij USBO advies. Zij doet onderzoek op gebied van toezicht en bestuur van semipublieke organisaties. Zo deed ze afgelopen jaren onderzoek naar het signaleren en tegengaan van bestuurlijk verval bij semipublieke instellingen in het kader van het CCV-programma Handhaving en Gedrag. Ze schreef een advies iov de staatssecretarissen van Financiën over toezicht op de Belastingdienst. En in opdracht van de Inspectieraad deed ze onderzoek naar omgevingsgerichtheid van toezichthouders. Sinds 1 april 2021 is ze projectleider armoede bij de Nationale ombudsman. Bij de WRR coördineerde ze projecten over intern en extern toezicht en over migratiediversiteit. Daarvoor werkte ze bij de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.

Spreker details