fbpx

Dr. Haiko van der Voort

Haiko van der Voort (PhD) is universitair docent aan de TU Delft en onderwijsdirecteur van de internationale en interdisciplinaire master Engineering and Policy Analysis bij TBM. Als wetenschapper bestuurskunde promoveerde hij op een uitgebreide studie over de governance van co-regulering, als een samenwerking tussen openbare regelgevers, gereguleerde industrieën en standaardisatieorganisaties. Hij heeft een afwegingskader voor co-regulering ontwikkeld, dat zowel publieke als private belangen respecteert, evenals de dynamiek van co-regulering.

Zijn huidige onderzoek gaat over de governance van regulering en handhaving in het digitale tijdperk. Nieuw gebruik van digitale technologie – zoals big data, blockchain, deelplatforms – zal het werk van de inspecteur zowel vergemakkelijken als bedreigen. Het zal zeker de handhaving zoals we die kennen veranderen, inclusief de organisatie van inspecties (op microniveau), publieke en private regelgeving (op mesoniveau) en de manier waarop normen zich in de eerste plaats ontwikkelen (op macroniveau ).

Recent publiceerde hij over de organisatiepolitiek van algoritmen, risk governance en co-regulering.

Spreker details