fbpx

Clara Vanquekelberghe

Clara Vanquekelberghe is criminoloog-coördinator bij het ARIEC Antwerpen. ARIEC staat voor arrondissementeel informatie- en expertisecentrum en in België zijn er momenteel 3 ARIEC-pilootprojecten lopende. ARIEC Antwerpen ondersteunt, op het vlak van bestuurlijke handhaving, 69 lokale besturen en 24 lokale politiezones in hun aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Deze ondersteuning gebeurt concreet door het aanreiken van strategische en juridische adviezen, het opstellen van modeldocumenten- en reglementen, het voeren van beeldvorming en ondersteunen bij de handhaving.

Spreker details