fbpx

HCB Collegereeks voor gemeenten en politie succesvol van start met Remco Spithoven en Jon Schilder

Afgelopen donderdag ging weer een nieuwe editie van de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ van het HCB van start, georganiseerd door het Haags Congres Bureau. De eerste twee colleges werden verzorgd door Dr. Remco Spithoven, lector Maatschappelijk Veiligheid bij Saxion en deskundig op het gebied van digitale weerbaarheid van de samenleving en prof. mr. dr. Jon Schilder, hoogleraar Staats en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en deskundig op het gebied van openbare orderecht en de aanpak van ondermijning. Kortom twee toppers op hun vakgebied!

Remco Spithoven nam de deelnemers mee in de snelheid van de ontwikkelingen op het internet en de condities die daar feitelijk mogelijk maken dat cybercrime een steeds groter maatschappelijk probleem wordt; morele mist, psychologische afstand en de afwezigheid van toezicht (Routine Activity Theory). Het goede nieuws was dat er wel degelijk preventief het nodige aan gedaan kan worden, maar dat dat meer bewustwording veronderstelt en een gevoel van eigenaarschap bij de gebruikers. Dus niet enkel een verantwoordelijkheid voor specialisten op IT-gebied, maar ook en misschien wel juist voor partijen die internet zakelijk als kanaal gebruiken en de dagelijks bezoekers c.q. gebruikers. Het veronderstelt een stevig inzetten op het stimuleren van aangifte doen, het monitoren van ontwikkelingen, voorlichten van specifieke doelgroepen, aanjagen van vormen van samenwerking, het opsporen van daders en het frustreren van hun acties door vervolging.

De focus van Jon Schilder lag op ondermijning en de mogelijkheden die er tegenwoordig (ook) lokaal zijn voor de burgemeester om dit aan te pakken. Aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden, voor een deel ook aangereikt door de deelnemers, gaf hij aan hoe gemeentelijke bevoegdheden en daarop gebaseerde bevoegdheden inmiddels ingezet kunnen worden. Mooie discussies waren er over het feit dat burgemeesters zich ‘slechts’ kunnen en mogen bezighouden met de openbare orde en niet met de inhoud van (menings)uitingen.

Waar ook de inzet van o.a. bestuurlijke ophouding, de Wet Victoria en Damocles aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden de revue passeerden, is vooral uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die de APV de burgemeester nu biedt om op te treden tegen ondermijning in aanvulling op formele (landelijke) wetgeving. Te denken valt dan aan de sluiting van witwaswinkels, garages, kiosken en soms een bedrijventerrein vanwege delicten. Jon gaf verder relevante informatie over hoe de rechter tegenwoordig (kritischer) oordeelt over de sluiting van woningen waarin drugs worden aangetroffen. Kortom, mooie en praktische handreikingen voor de deelnemers!

De deelnemersgroep keek enthousiast terug op deze eerste sessie en uitgekeken wordt dan ook naar 9 maart, waar wederom twee toppers hun opwachting zullen maken en hun kennis zullen delen! Als jij er dan ook bij wil zijn schrijf je dan in via de website van het Haags Congres Bureau.

Bericht eerder geplaatst op VL-Nieuws