fbpx

Veiligheid, recht en bestuur 2023 – Burgers, bedrijven en veiligheid

Veiligheid, recht en bestuur 2023 – Burgers, bedrijven en veiligheid

HCB Collegereeks: 6 colleges in 3 compacte middag- avondsessies

-> Er zijn nog tickets voor 9 en 30 maart te koop -> Ook online tickets 

Doelgroep: Hoofden, senior-beleidsmedewerkers, coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij: Gemeenten, Rijk,  Provincies, Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuizen, Regionale Informatie en Expertise Centra

Deelnemers ontvangen een boekenpakket met daarin het nieuwste boek van Bob Hoogenboom getiteld ‘Het spiegellabyrint van ondermijning en de Motus-methode’ en het boek De toren van Babel – Een (rechts)antropologische blik op samenwerking bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties van Janine Janssen

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)
Donderdag 9 februari (College 1 + College 2), donderdag 9 maart (College 3 + College 4) en donderdag 30 maart (College 5 + College 6) 2023 16.00 – 19.30 uur met om 17.30 uur een lichte avondmaaltijd

Deze top-level colleges worden verzorgt door:

 • Prof. dr. Masja van Meeteren, hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken.
 • Dr. Remco Spithoven, houdt zich als lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion bezig met de digitale weerbaarheid van de samenleving
 • Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Relevante publicaties zijn:
  – De burgemeester bewapend, in: Preadviezen voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en van Nederland, Den Haag Bju 2019, 243 – 290
  – Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur (met Ezinga, M.A.J.; Drost, L.F.; Odekerken, M.; Boutellier, H.), Verwey-Jonker Instituut, 2019
  -Preventieve detentie ter voorkoming van ordeverstoringen, annotatie bij EHRM 22 okt 2018, AB 2019, 509
  – Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd, Ars aequi 2016, 809 – 819 (met van Rooij, A.E.; Bijlsma, J. en Smeehuijzen, J.L.
 • Prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies. Hij is momenteel betrokken bij het Instituut voor Forensische Accountancy, lid van Transparency International Nederland en van de Nederlandse Vereniging voor Inlichtingenonderzoek (NISA)
 • Prof. dr. Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
 • Hans Moors, partner, EMMA Experts in Media en Maatschappij. Werkte als docent en onderzoeker, organisatieadviseur en lector integrale veiligheid. Was hoofd van de afdeling veiligheid en criminaliteit, welzijn en zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Tilburg University). Recent verscheen van EMMA het onderzoek naar de ‘avondklokrellen’ in Eindhoven, Breda, ‘s-Hertogenbosch en Helmond. Wat ging daar nou achter schuil? En wat kunnen we er van leren

In deze geheel nieuwe editie van onze HCB Collegereeks Veiligheid, recht en bestuur zoomen we vanaf 9 februari 2023 nader in op burgers, bedrijven en veiligheid.

Zes experts bespreken in 3 compacte middagen met u de theorie en de praktijk van:

 • Trends in burgers, bedrijven & veiligheid 
 • Openbare orde en de burgemeester
 • Migratie en arbeidsuitbuiting
 • Publiek-private samenwerking tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit
 • Omgaan met Maatschappelijke onrust
 • Cybercrime op lokaal niveau
 • Mensenhandel, huiselijk geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties 

Met ervaren sprekers uit onderzoek & wetenschap en met uw collega’s en veiligheidspartners gaat u reflecteren op deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega’s bij andere gemeenten en veiligheidspartners. Aan het eind van elke collegedag heeft u meer inzicht in het besproken thema en in de manier waarop u die kunt betrekken bij het vormgeven van uw beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid: welke inzichten biedt actueel onderzoek en welke ervaringen van uw collega’s en veiligheidspartners kunt u meenemen bij het vormgeven van uw lokale beleid?

Mogen wij u verwelkomen vanaf  9 februari 2023 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Veiligheid, recht en bestuur 2023 - 9 maart + 30 maart
895,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 (oud deelnemer) - 9 maart + 30 maart
845,00
Veiligheid, recht en bestuur (Online ticket) - 9 maart + 30 maart
Actief meedoen op afstand met nieuwe 360-graden camera
895,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 - 9 maart
495,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 - 30 maart
495,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 (online ticket) - 9 maart
Nu inschrijven
495,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 (online ticket) - 30 maart
495,00
Prof. dr. Masja van Meeteren
hoogleraar Criminologie
Prof.dr. Masja van Meeteren is hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent Criminologie aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken.
Hans Moors
partner
Werkte als docent en onderzoeker, organisatieadviseur en lector integrale veiligheid. Was hoofd van de afdeling veiligheid en criminaliteit, welzijn en zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Tilburg University). Nu is hij al een tijd partner van EMMA.
Remco Spithoven
lector Maatschappelijke Veiligheid
Dr. Remco Spithoven (1985) houdt zich als lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion bezig met de digitale weerbaarheid van de samenleving. Met zijn onderzoeksgroep richt hij zich op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen, organisaties en de samenleving als geheel door in te zetten op preventie en het leren van incidenten.
Jon Schilder
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Janine Janssen
hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool
Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
Prof.dr. Bob Hoogenboom
Hoogleraar Forensic Business Studies
Prof.dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

College 1 + College 2: Openbare orde en de burgemeester & Cybercrime op lokaal niveau
Met prof. dr. Jon Schilder en dr. Remco Spithoven

College 1: Openbare orde en de burgemeester, prof. dr. Jon schilder
‘De burgemeester heeft tegenwoordig een prominente rol bij de aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit. Zijn bevoegdheden om daartegen op te treden zijn stelselmatig uitgebreid, niet alleen door landelijke wetgeving, maar ook als gevolg van verordeningen op lokaal niveau. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zitten wel haken en ogen, mede als gevolg van een nieuwe koers die de rechtspraak is ingeslagen. In dit college wordt stilgestaan bij de positie van de burgemeester als bestrijder van criminaliteit. Hoe kan hij zo effectief mogelijk opereren? Welke voetangels en klemmen moet hij vermijden? Hoe kan de politie de burgemeester effectief ondersteunen bij de opstelling van bestuurlijke rapportages?’

College 2: Cybercime op lokaal niveau, Remco Spithoven
Een van de grootste wereldwijde en maatschappelijke problemen: cybercrime. Alleen in Nederland al werden er vorig jaar 2,5 miljoen mensen slachtoffer van. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van social media. Veel gemeenten ervaren het echter als een abstract, landelijk en misschien zelfs vooral internationaal vraagstuk. Maar intussen zijn er lokaal behalve veel slachtoffers ook veel daders en dadergroepen actief. Daar kan juist vanuit de kracht van lokale netwerken veel in preventieve zin worden gedaan. Maar er is nog veel koudwatervrees. Men denkt dat het iets voor een andere organisatie of andere functionaris binnen de gemeente is of denkt dat men meer technische kennis moet hebben. Hoe komt u uit uw comfortzone en zorgt u samen met politie, kennisinstellingen, de fraudehelpdesk en partners in bijvoorbeeld de citydeal voor een evidence-based aanpak?

College 3 + College 4: Maatschappelijke onrust & Migratie en arbeidsuitbuiting
Met Hans Moors en prof. dr. Masja van Meeteren

College 3: Maatschappelijke onrust en protest, Hans Moors
Januari 2021: het begin van een nieuw jaar. De samenleving ging al maanden gebukt onder de coronapandemie toen het kabinet aankondigde een paardenmiddel te gaan gebruiken: de avondklok, nodig omdat de besmettingscijfers bleven stijgen.
De invoering werd gevolgd door dagen van onrust en rellen in 21 Nederlandse gemeenten. Vanuit de landelijke politiek werd meteen ferm gereageerd. ‘Dit is crimineel gedrag. En dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken. Crimineel gedrag, daar hebben we de politie voor.’ Door de gebeurtenissen als ‘crimineel’ te framen, maakte de minister-president ze meteen a-politiek. Crimineel gedrag hoeven politici en bestuurders kennelijk niet te begrijpen als een signaal van maatschappelijke problemen, waarvoor zij politieke verantwoordelijkheid dragen.
Natuurlijk was er sprake van agressie, criminaliteit, en sensatiezucht. Het punt is echter, dat mensen die de straat op gaan eigenlijk altijd ook een boodschap te vertellen hebben, zelfs als ze deze boodschap niet expliciet verwoorden. Rellen zijn een vorm van unruly politics: een vorm van actieve ontwrichting waarmee mensen die zich politiek niet gerepresenteerd voelen, aandacht vragen voor maatschappelijke problemen die hen raken. Als we juist wel zo kijken naar rellen, dan kunnen ze ons veel zeggen over wat burgers van hun overheden verlangen.

College 4: Migratie & Arbeidsuitbuiting, prof. dr. Masja van Meeteren
Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft te maken met arbeidsmigranten die in slechte omstandigheden wonen en werken. Aan de ene kant vormt arbeidsuitbuiting onder deze migranten soms een probleem, aan de andere kant zijn er problemen met de sociale integratie van arbeidsmigranten, en de sociale cohesie in de buurten waar ze wonen. Arbeidsuitbuiting is strafbaar gesteld als mensenhandel, maar veel van de situaties die gemeentes in de praktijk tegenkomen kwalificeren (net) niet als mensenhandel. Het grijze gebied dat de drempel van mensenhandel niet haalt noemt men tegenwoordig vaak ‘ernstige benadeling’. In dit college worden de achtergronden van de in de praktijk overlappende fenomenen van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling geschetst, hetgeen handvatten biedt aan gemeentes om met deze problematiek om te gaan.

College 5 + College 6: Publiek-private samenwerking tegen ondermijning & Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Met Prof. dr. Bob Hoogenboom en Prof. dr. Janine Janssen

College 5: Publiek-private samenwerking tegen ondermijing, prof. dr. Bob Hoogenboom
“De aanpak van ondermijning loopt vast in de karrensporen van repressie, onvoldoende innovatie en gebrekkige samenwerking. Er moet meer aandacht komen voor preventie, het opwerpen van barrières en het verhogen van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en poortwachters.” Bob geeft in dit college handvatten voor verbeteringen in de aanpak van ondermijning.
Motus is een multidisciplinair team vanuit de politie, gemeente Rotterdam, RIEC, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. De aanpak is op verschillende vlakken vernieuwend. Bijvoorbeeld in het betrekken van burgers, woningcorporaties, makelaars en banken om aan preventie te doen. Daarnaast zit de vernieuwing in het weerbaar maken van de Rotterdamse vastgoedmarkt, omdat alleen arrestaties en inbeslagnames onvoldoende zoden aan de dijk zetten. Hoogenboom pleit voor een meer toekomstbestendige ondermijningsagenda, waarin naast de spreekwoordelijke aanpak van ‘kerels, kilo’s en knaken’, veel meer wordt geïnvesteerd in kennis en kunde, de kwaliteit van informatie en multidisciplinaire samenwerking. In het bijzonder ook met het bedrijfsleven.

College 6: Geweld in afhankelijkheidsrelaties, Prof. dr. Janine Janssen
Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder huiselijk en eergerelateerd geweld en bepaalde vormen van mensenhandel spelen tal van factoren een rol die het ontstaan en voortbestaan van dit vaak chronische geweld beïnvloeden. Die factoren variëren van gezondheidsproblemen tot een slechte woonsituatie en van traumatische jeugdervaringen tot en met financiële problemen. Dreigingen met geweld spelen zich al lang niet meer uitsluitend offline af, maar ook online. Dat heeft gevolgen voor het herkennen en de aanpak. Gemeenten spelen een belangrijke rol in die aanpak. Om die reden is het dan ook van groot belang om hier aandacht te vragen voor het verband tussen offline en online geweld bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
9 februari, 9 maart en 30 maart 2023
Aanvang Seminars 16.00 Einde 19.30 uur
Lichte maaltijd om 17.30 uur

De deelnamekosten aan deze HCB Collegereeks bedragen € 1.245,- excl. BTW inclusief boekenset, lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau betalen € 1.095,- excl. BTW.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de collegereeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader.
Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader.

Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Start datum
  9 februari 2023 16:00
 • Eind datum
  30 maart 2023 19:30
 • Locatie
  Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners