fbpx

Veiligheid, recht en bestuur 2023 – Burgers, bedrijven en veiligheid

Veiligheid, recht en bestuur 2023 – Burgers, bedrijven en veiligheid

HCB Collegereeks: 6 colleges in 3 compacte middag- avondsessies

Doelgroep: Burgemeesters, wethouders, hoofden OOV, (districts)hoofden politie, officieren van justitie

Deelnemers ontvangen een boekenpakket met daarin onder andere het nieuwste boek van Bob Hoogenboom getiteld ‘Het spiegellabyrint van ondermijning en de Motus-methode’

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)
Donderdag 9 februari (College 1 + College 2), donderdag 9 maart (College 3 + College 4) en donderdag 30 maart (College 5 + College 6) 2023 16.00 – 19.30 uur met om 17.30 uur een lichte avondmaaltijd

Deze top-level colleges worden verzorgt door:

 • Prof. dr. Masja van Meeteren, hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken.
 • Dr. Remco Spithoven, houdt zich als lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion bezig met de digitale weerbaarheid van de samenleving
 • Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Relevante publicaties zijn:
  – De burgemeester bewapend, in: Preadviezen voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en van Nederland, Den Haag Bju 2019, 243 – 290
  – Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur (met Ezinga, M.A.J.; Drost, L.F.; Odekerken, M.; Boutellier, H.), Verwey-Jonker Instituut, 2019
  -Preventieve detentie ter voorkoming van ordeverstoringen, annotatie bij EHRM 22 okt 2018, AB 2019, 509
  – Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd, Ars aequi 2016, 809 – 819 (met van Rooij, A.E.; Bijlsma, J. en Smeehuijzen, J.L.
 • Prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies. Hij is momenteel betrokken bij het Instituut voor Forensische Accountancy, lid van Transparency International Nederland en van de Nederlandse Vereniging voor Inlichtingenonderzoek (NISA)
 • Prof. dr. Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
 • Hans Moors, partner, EMMA Experts in Media en Maatschappij. Werkte als docent en onderzoeker, organisatieadviseur en lector integrale veiligheid. Was hoofd van de afdeling veiligheid en criminaliteit, welzijn en zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Tilburg University). Recent verscheen van EMMA het onderzoek naar de ‘avondklokrellen’ in Eindhoven, Breda, ‘s-Hertogenbosch en Helmond. Wat ging daar nou achter schuil? En wat kunnen we er van leren

In deze geheel nieuwe editie van onze HCB Collegereeks Veiligheid, recht en bestuur zoomen we vanaf 9 februari 2023 nader in op burgers, bedrijven en veiligheid.

Zes experts bespreken in 3 compacte middagen met u de theorie en de praktijk van:

 • Trends in burgers, bedrijven & veiligheid 
 • Openbare orde en de burgemeester
 • Migratie en arbeidsuitbuiting
 • Publiek-private samenwerking tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit
 • Omgaan met Maatschappelijke onrust
 • Cybercrime op lokaal niveau
 • Mensenhandel, huiselijk geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties 

Met ervaren sprekers uit onderzoek & wetenschap en met uw collega burgemeesters gaat u reflecteren op deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega’s bij andere gemeenten en veiligheidspartners. Aan het eind van elke collegedag heeft u meer inzicht in het besproken thema en in de manier waarop u die kunt betrekken bij het vormgeven van uw beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid: welke inzichten biedt actueel onderzoek en welke ervaringen van uw collega’s kunt u meenemen bij het vormgeven van uw lokale beleid?

Mogen wij u verwelkomen vanaf  9 februari 2023 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Veiligheid, recht en bestuur 2023
1.245,00
Veiligheid, recht en bestuur 2023 (oud deelnemer HCB)
1.095,00
Prof. dr. Masja van Meeteren
hoogleraar Criminologie
Prof.dr. Masja van Meeteren is hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent Criminologie aan Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken.
Hans Moors
partner
Werkte als docent en onderzoeker, organisatieadviseur en lector integrale veiligheid. Was hoofd van de afdeling veiligheid en criminaliteit, welzijn en zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Tilburg University). Nu is hij al een tijd partner van EMMA.
Remco Spithoven
lector Maatschappelijke Veiligheid
Dr. Remco Spithoven (1985) houdt zich als lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion bezig met de digitale weerbaarheid van de samenleving. Met zijn onderzoeksgroep richt hij zich op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen, organisaties en de samenleving als geheel door in te zetten op preventie en het leren van incidenten.
Jon Schilder
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. dr. A.E. (Jon) Schilder (1958) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Centrum voor openbare orde en veiligheid in Groningen doet hij onderzoek op het gebied van het openbare orderecht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Janine Janssen
hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool
Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
Prof.dr. Bob Hoogenboom
Hoogleraar Forensic Business Studies
Prof.dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

College 3 + College 4: Maatschappelijke onrust & Migratie en arbeidsuitbuiting
Met Hans Moors en prof. dr. Masja van Meeteren

College 5 + College 6: Publiek-private samenwerking tegen ondermijning & Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Met Prof. dr. Bob Hoogenboom en Prof. dr. Janine Janssen

College 6: Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder huiselijk en eergerelateerd geweld en bepaalde vormen van mensenhandel spelen tal van factoren een rol die het ontstaan en voortbestaan van dit vaak chronische geweld beïnvloeden. Die factoren variëren van gezondheidsproblemen tot een slechte woonsituatie en van traumatische jeugdervaringen tot en met financiële problemen. Dreigingen met geweld spelen zich al lang niet meer uitsluitend offline af, maar ook online. Dat heeft gevolgen voor het herkennen en de aanpak. Gemeenten spelen een belangrijke rol in die aanpak. Om die reden is het dan ook van groot belang om hier aandacht te vragen voor het verband tussen offline en online geweld bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
9 februari, 9 maart en 30 maart 2023
Aanvang Seminars 16.00 Einde 19.30 uur
Lichte maaltijd om 17.30 uur

De deelnamekosten aan deze HCB Collegereeks bedragen € 1.245,- excl. BTW inclusief boekenset, lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau betalen € 1.095,- excl. BTW.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de collegereeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader.
Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader.

Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  9 februari 2023 16:00
 • Eind datum
  30 maart 2023 19:30
 • Locatie
  Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners