fbpx

‘De verschuiving van offline naar online criminaliteit dwingt ons onze bakens te verzetten’ – Interview met Remco Spithoven

Interview over het bestrijden van cybercrime op lokaal niveau met Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid bij Hogeschool Saxion en spreker tijdens de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ . Zes compacte colleges voor burgemeesters in 3 middagen vanaf 9 februari 2023 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Lees hier een kort beschrijvend cv van Remco Spithoven.

Vragen gesteld door Maartje Vis, VL-Nieuws.

In hoeverre staat cybercrime op de agenda van de burgemeester?

Nog te weinig, men ervaart het als een abstract, landelijk en misschien zelfs vooral internationaal vraagstuk. Maar intussen is gedigitaliseerde criminaliteit de nieuwe veel voorkomende criminaliteit waarbij ook lokaal veel slachtoffers vallen en daders en dadergroepen actief zijn. Daar kan juist vanuit de kracht van lokale netwerken veel in preventieve zin worden gedaan. Er zijn gelukkig wel burgemeesters die aandacht voor het thema hebben en zich in georganiseerd verband laten informeren en gezamenlijk optrekken bij het agenderen van dit vraagstuk, zie: https://www.burgemeesters.nl/themas/openbare-orde-en-veiligheid/cyberburgemeesters/

Waarom lukt het zo lastig om het los van het papier te krijgen?

Er is nog veel koudwatervrees. Men denkt dat het iets voor een andere organisatie of andere functionaris binnen de gemeente is of denkt dat men meer technische kennis moet hebben om zich met deze thematiek bezig te houden. Het is echt nodig om uit de comfortzone te stappen als we kijken naar de aantallen slachtoffers en de impact van slachtofferschap. Dat zijn we aan de lokale samenleving verplicht als je het mij vraagt.

Hebben gemeentes wel voldoende middelen om cybercrime te monitoren en te bestrijden?

Ik denk het wel. Er zijn voldoende overzichten vanuit politie maar ook partijen als de fraudehelpdesk om in beweging te komen. Ook het CCV is stevig op dreef om gemeenten te ondersteunen om echt in beweging te komen op het digitale front. Denk daarbij ook aan de citydeal lokale cyberweerbaarheid. We zijn echt op stoom aan het komen. Onze rol als kennisinstellingen is om ervoor te zorgen dat we de kennis ontwikkelen die nodig is in de aanpak en om de interventies die er zijn van een goede evaluatie te voorzien zodat de aanpak ook evidence based is. Daarin werken we als hogescholen nadrukkelijk samen op met elkaar en de praktijk.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Oorspronkelijk geplaatst op vl-nieuws.nl