fbpx

Ontwikkeling van toezicht: tussen macht en tegenkracht

Impressie van het slotseminar door Paul van Dijk in de HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie 2022 Next level toezicht in de praktijk’, georganiseerd door het Haags Congres Bureau

d.d. 7 juli 2022

Paul van Dijk, adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie, is vanuit KWINK groep betrokken bij de evaluaties van toezichthouders. Hij verzorgde gisteren het slotseminar in de HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie 2022 Next level toezicht in de praktijk’.

Nadat hij met de deelnemers (afkomstig vanuit verschillende externe toezichthouders) de positionering en legitimiteit van toezichthouders had onderzocht ging Paul in op de ontwikkeling van toezicht.

Voor een zinvol gesprek over de ontwikkeling van toezicht is het belangrijk om te weten wanneer het goed is. En waar staan we nu en waar gaan we heen? Een uitgewerkt wettelijk kader ontbreekt, wel zijn er de principes van goed toezicht uit de Kaderstellende Visie op Toezicht van 2005:

• Selectief
• Slagvaardig
• Samenwerkend,
• Onafhankelijk,
• Transparant
• Professioneel.

Ook elders is hierover nagedacht. De Amerikaanse hoogleraar Cary Coglianes ontwikkelde principles of excellence (Cary Coglianese). Ook de OESO heeft een lijstje gemaakt (OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit (2018)):

1. Evidence-based enforcement
2. Selectivity
3. Risk focus and proportionality
4. Responsive regulation
5. Long-term vision
6. Co-ordination and consolidation
7. Transparent governance
8. Information integration
9. Clear and fair process
10. Compliance promotion
11. Professionalism
12. Reality check

Een toezichthouder doet er goed aan zelf een visie te maken op de eigen ontwikkeling. Geen statisch document, maar een visie op de ontwikkeling die je wilt doormaken, waar je nu staat en welke stappen je nog aan het zetten bent cq gaat zetten.

Uit de discussie met de deelnemers kwam naar voren dat dit met name voor de wat kleinere toezichthoudende organisaties een hele uitdaging kan zijn. Een oplossing kan zijn om nog meer van elkaar te leren en opgedane kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor andere organisaties.

Dank aan Theodor Kockelkoren, Muel Kaptein en Paul van Dijk voor de 3 inspirerende seminars in deze reeks. Het Haags Congres Bureau zal zich sterk blijven maken als podium en platform voor kennisdeling voor markt en overheid

Elwin Veldhuis, Haags Congres Bureau

Nieuwsbron: vl-nieuws.nl