fbpx

Bestuursgericht toezicht op de semipublieke praktijk: Deel 1

In 3 delen leert u meer over bestuursgericht toezicht.

Door Meike Bokhorst

Wat is bestuursgericht toezicht?

Bij het bestuursgerichte toezicht gaat de externe toezichthouder met bestuurders het gesprek aan over hun bestuurlijk vermogen, handelen, governance of kwaliteitszorg. Mede op basis daarvan kan de toezichthouder beoordelen welke toezichtintensiteit en interventies nodig zijn. Bestuursgericht toezicht werkt indirect, omdat het naar de bestuurlijke randvoorwaarden kijkt voor kwaliteit en continuïteit van dienstverlening. Het bestuursgerichte toezicht is een semipublieke toezichtvorm aangezien semipublieke instellingen in Nederland een grote mate van autonomie hebben om hun instellingen te besturen. Die autonomie vergt publieke verantwoording om te voorkomen dat de instellingen het publiek vertrouwen beschamen of publieke middelen verspillen.

Lees verder via vl-nieuws.nl