fbpx

3 vragen over de toekomst van de kinderopvang aan….. Yvette Vervoort

Yvette Vervoort is expert op de terreinen kinderopvang en samenwerking onderwijs en kinderopvang.

Wat zijn volgens jou de verworvenheden van de Wet kinderopvang?

In vergelijking met de periode voor de Wet is er een landelijke set aan kwaliteitseisen, is de toegankelijkheid vergroot, is er meer innovatie en flexibiliteit en is er meer aandacht gekomen voor de bijdrage van kinderopvang aan de ontwikkeling van kinderen.

Is publieke financiering van invloed op het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel?

Nee, kijk maar naar het onderwijs en de zorg: zelfde vraagstuk.

Lees verder via vl-nieuws.nl