fbpx

Tijdens deze cursus leer je:

* Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden.
* Op welke manier je persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
* Hoe je integraal complexe problematiek bij bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners en arbeidsmigranten aanpakt.