fbpx

Toine Dam

Toine Dam is programmamanager Zicht op Ondermijning. Deze aanpak is gericht op het toepassen van data-analyses op CBS-data, aangevuld met data van andere overheden en private partijen, met als doel inzichten op te bouwen ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Verantwoordelijk voor de totstandbrenging en aansturing van een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, Politie, O.M., de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Maastricht, Almere, Groningen, Zwolle en Arnhem enerzijds en relevante landelijke organisaties (Kadaster, KvK, FIU, SVB e.d.).

Zeer gedreven en bedreven in het mensgericht veranderen en gericht op voor de betreffende (keten)organisatie haalbare en uitdagende resultaten.

Toine was eerder adviseur en programmamanager bij het Kabinet van de burgemeester van de gemeenten Breda en Nijmegen. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een structuur voor tactische en strategische analyses ten behoeve van o.a. de aanpak van High Impact Crimes en het opbouwen van de intelligence.

Als programmamanager Zicht op Ondermijning wordt de in de projectfase van de (City Deal) Zicht op Ondermijning (2017-2021) succesvol ontwikkelde ‘Zicht op’ methode en de daarvoor met coalitie- en ketenpartners gemaakte afspraken verder vormgegeven en verduurzaamd waardoor een en ander in beheer en structuur zal worden overgedragen en worden geborgd. Tijdens de projectfase was Toine Landelijk projectmanager Zicht op Ondermijning in opdracht van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën.

 

Spreker details