fbpx

Robert van Brakel

Robert is managing consultant bij de C3Group en gespecialiseerd in informatie gestuurde proces- en casusregie binnen het Sociaal- en Veiligheidsdomein. In de afgelopen 15 jaar heeft Robert een vijftigtal gemeenten ondersteund bij het opzetten van multidisciplinaire teams en het gebruik van gemeenschappelijke dossiers. Of het nu gaat over PGA, groepsaanpak, woonoverlast, sociale wijkteams of aanpak ondermijning; voor ieder werkveld bestaat een slimme manier om resultaatgericht samen te werken en AVG-proof informatie te delen. Het persoonlijke doel van Robert is om samenwerken binnen complexe omstandigheden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Verder is Robert coach en docent bij diverse opleidingen tot procesregisseur binnen het zorg- en veiligheidsdomein en medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Spreker details