fbpx

Paul ‘t Mannetje

Paul ’t Mannetje (1957) heeft als missie: het laten floreren van individuen, teams en organisaties. Hij ziet het als uitdaging om klassieke modellen en inzichten te combineren met actuele kennis en inzichten van de talenten- en sterke puntenbenadering, waarderend onderzoeken, progressiegericht werken, job/teamcrafting en  groemindset. Hij heeft ervaring in profit en non-profit organisaties. De laatste 7 jaar heeft hij zich via diverse opleidingen, bronnenonderzoek, de samenwerking met o.a. de Universiteit van Tilburg en de ervaring met uiteenlopende trajecten, verdiept in de pijlers van de Positieve Psychologie. Inmiddels heeft hij diverse programma’s voor het onderwijs verzorgd, onder meer leergangen voor schooldirecteuren, individuele coaching voor medewerkers uit het onderwijs en meerjarige begeleidingstrajecten van enkele scholen op weg naar Talentwaarderend Werken. De ervaringen en reacties zijn zeer positief en de (wetenschappelijk aantoonbare) opbrengsten omvatten positieve cijfers op ondermeer de terreinen, werkplezier, betrokkenheid, kwaliteit, klanttevredenheid (ouders/leerlingen), minder verzuim en minder verloop! In november 2015 verscheen van de hand van Paul het boek Op Pad met mijn talenten. Inmiddels is een 2e druk uitgegeven en werkt Paul aan de opvolger: Talentwaarderend Werken in het onderwijs.

Spreker details