fbpx

Luud Geerlings

Luud Geerlings, sinds 2019 coördinator EURIEC, een Europees project waarbij gekeken wordt of en in hoeverre informatie over de grenzen heen kan worden gedeeld ten behoeve van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook is er aandacht voor de awareness van bestuurlijke aanpak in de drie deelnemende landen. Begin jaren tachtig begonnen als onderzoeker bij de algemene rekenkamer, daarna als financieel rechercheur bij diverse politiekorpsen in Nederland. Sinds 2006 nauw betrokken bij de ontwikkeling van bestuurlijke aanpak en de RIEC/LIEC structuur in Nederland.

Spreker details