fbpx

Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid

Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid

HCB Seminar

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)
24 mei 2023
10.00 – 16.00 uur met lunch en borrel

Nieuw: Nu ook tickets beschikbaar voor alleen het ochtendprogramma + lunch 

Ondersteund door Vide

->  U gaat in de middag aan de slag met casuïstiek van de Kansspelautoriteit, de Arbeidsinspectie en de ACM

Dagvoorzitter: Paul van Dijk, adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie

Uw sprekers zijn:

 • Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom
 • Martijn Snoep, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Prof. dr. (Karin) CG van Wingerde, hoogleraar op de leerstoel Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law
 • Dr. A.M. (Meike) Bokhorst, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker toezicht en bestuur aan de Universiteit Utrecht.
 • De casuïstiek wordt toegelicht door: Liesbeth Kroon, programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”, Nederlandse Arbeidsinspectie, Jochen Smit, coördinerend / specialistisch inspecteur, ACM en Freek de Kort, strategisch adviseur, Kansspelautoriteit

Tijdens deze geheel nieuwe 7e editie van ons jaarlijkse HCB Seminar Toezicht in Transitie bespreken we de rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid. 

“Na een periode van voortgaande verschuiving en spreiding van verantwoordelijkheden (deregulering, privatisering, verzelfstandiging en decentralisatie) aan de ene kant en toenemende verwachtingen van het toezicht aan de andere, zijn het belang en de zichtbaarheid van toezicht enorm gegroeid.” Dit schreef de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2013 in het rapport “Toezien op publieke belangen”.

Tien jaar later zien we weer verschuivingen. “Door grote uitdagingen als de klimaattransitie moeten nieuwe keuzes gemaakt worden over de rolverdeling tussen huishoudens, overheid en markt”, aldus de Miljoenennota 2023. “De klimaat- en energietransitie maakt een nadrukkelijkere regierol van de overheid op sommige terreinen nodig.”

Wat betekenen de veranderingen tussen overheid en markt voor het toezicht? Hoe verandert de rol van de toezichthouder? Wacht de toezichthouder op nieuwe wetgeving of past hij nu al zijn strategie hierop aan? Wat is zijn rol in een crisis? En welke eisen stelt dit aan het leervermogen, de werkwijzen, informatiepositie en wendbaarheid van de toezichthouder?

Aan bod komen onder meer:

 • Minder markt, betekent dat meer of juist minder toezicht?
 • Welke rol spelen toezichthouders in de maatschappelijke transities?
 • Hoe moet een toezichthouder opereren in een crisis?
 • Welke eisen stellen de veranderingen aan de toezichthouders?
 • Wat betekent de verschuiving voor de toezichthoudende en handhavende rol?
 • Hoe kun je je toezichtstrategie hierop aanpassen?
 • Verandert dan ook de communicatiestrategie?
 • Hoe werkt het dan in de praktijk van de Kansspelautoriteit (Casus Zorgplicht van de online kansspel aanbieders), de Arbeidsinspectie (Casus Arbeidsmigratie) en de ACM (Casus Energievoorziening)?

Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega-toezichthouders. Aan het einde van het seminar heeft u meer inzicht in wat veranderingen in de verhouding tussen markt en overheid betekent voor de rol van de toezichthouder, uw toezichtstrategie en welke eisen dit stelt aan het leervermogen, de werkwijzen, de informatiepositie en de wendbaarheid van uw organisatie.

Mogen wij u verwelkomen op 24 mei 2023 bij Nieuwspoort?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Toezicht in Transitie 2023
595,00
Toezicht in Transitie 2023 - Ouddeelnemers HCB en leden Vide
495,00
Toezicht in Transitie 2023 - Ochtend + Lunch
445,00
Toezicht in Transitie 2023 - Ochtend + lunch (oud deelnemers HCB en leden Vide)
395,00
Jochen Smit
Specialistisch Inspecteur
Jochen is bestuurskundige en heeft vanaf 2006 verschillende functies binnen de Autoriteit Consument en Markt vervuld.
Freek de Kort
strategisch adviseur
Sinds 2019 programmanager Toezicht na KOA die de Ksa moet voorbereiden op het houden van toezicht op online kansspelaanbieders. Sinds april 2022 is Freek strategisch adviseur van de Ksa.
Liesbeth Kroon
Programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”
Sinds 2019 is zij programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”. In dit programma wordt toezicht houden op de certificatiestelsel en registratiestelsels, gebaseerd op de Arbowet en de Warenwet.
Martijn Snoep
bestuursvoorzitter
Martijn Snoep is sinds 1 september 2018 de bestuursvoorzitter van de ACM. Van 2010 tot 2016 heeft Martijn Snoep als bestuursvoorzitter leiding gegeven aan De Brauw Blackstone Westbroek.
Angeline van Dijk
inspecteur-generaal
Angeline van Dijk is inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De RDI houdt toezicht op de digitale infrastructuur.
Karin van Wingerde
hoogleraar Corporate Crime and Governance
Per 1 januari 2021 is dr. Karin van Wingerde benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law.
Dr. Meike Bokhorst
Senior onderzoeker/ adviseur en projectleider
Meike Bokhorst is senior onderzoeker bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en senior onderzoeker/adviseur bij USBO advies. Zij doet onderzoek op gebied van toezicht en bestuur van semipublieke organisaties.
Mr. Paul van Dijk
adviseur en (interim) manager
Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM).

10.00 uur Opening en inleiding
Opening en korte inleiding door de dagvoorzitter, Paul van Dijk

10.05 uur De rol van de toezichthouder als alles stroomt
Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM
• Ondernemersvrijheid vs. regulering
• Meebewegen; de wendbare toezichthouder
• Toezichtstrategie en de rol van communicatie

Reflectie
Meike Bokhorst, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en senior onderzoeker toezicht en bestuur aan de Universiteit Utrecht

10.55 uur Pauze met koffie en thee

11.10 uur Toezichthouder in Transitie
Angeline van Dijk, Inspecteur-generaal Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ministerie EZK
• Normen in een digitale wereld; de agenderende rol van de toezichthouder
• Innovatie vs. Veiligheid
• Wat vraagt het van de toezichthouder: Hoe zorg je voor een goede informatiepositie, voor agility en voor een krachtig leervermogen?

Reflectie
Prof. dr. Karin van Wingerde, hoogleraar op de leerstoel ‘Corporate Crime and Governance’ aan Erasmus School of Law

12.00 uur Met elkaar de lessen uit de ochtend vaststellen en ruimte voor uw laatste vragen

12.30 uur Lunch

13.30 uur Toezicht met gezag in tijden van transitie
Paul van Dijk
• Het belang van een gezaghebbende reputatie
• Legitimiteit en gezag ten tijde van crisis
• Waarden en perspectieven afwegen

14.10 uur Presentatie van de casuïstiek / Casus-Carrousel
Met: Liesbeth Kroon, programmamanager “Certificatie & Markttoezicht op producten”, Nederlandse Arbeidsinspectie, Jochen Smit, coördinerend / specialistisch inspecteur, ACM en Freek de Kort, strategisch adviseur, Kansspelautoriteit

14.40 uur Pauze

15.00 uur Dilemma’s in de praktijk
Uitwerken en bespreken casuïstiek
Met:
• Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders (ROVER) door ACM
• Verordening 'Verbod op producten met dwangarbeid' door de Nederlandse Arbeidsinspectie
• Zorgplicht van de online kansspel aanbieders/ uitsluitingsregister door de Kansspelautoriteit

15.45 uur Reflecties op toezicht

16.00 uur Afronding door de dagvoorzitter & Borrel

HCB Seminar
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
24 mei 2023
Aanvang Seminar 10.00 uur Einde 16.00 uur Met lunch en borrel

De deelnamekosten aan dit HCB Seminar bedragen € 595,- excl. BTW inclusief alle presentaties (worden nagezonden). Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau en leden van Vide betalen € 495,- excl. BTW.
Er zijn ook kaarten voor alleen het ochtenddeel + lunch.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van het HCB Seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

”ik vond met name de combinatie van theorie, toegelicht door de expert, gekoppeld aan de cases en ervaringen ingebracht door de verschillende deelnemers erg sterk aan deze seminarreeks.” Warna Munzebrock, Agentschap Telecom

"Gisteren een buitengewoon inspirerende eerste bijeenkomst bijgewoond van het Haags Congres Bureau van Elwin Veldhuis over toezicht, gezag en legitimiteit. Met sprekers Paul van Dijk en Meike Bokhorst die een aantal voor mij nieuwe inzichten op tafel legden. En dat mondde weer uit in boeiende discussies met de deelnemers. Ik verheug me daarom nu al op de volgende sessies op de komende drie woensdagen. Ik kan iedereen aanraden er nog voor in te schrijven."
Rob Velders, Velders & Novák Consultancy on Enforcement

Event Details
 • Start datum
  24 mei 2023 10:00
 • Eind datum
  24 mei 2023 16:00
 • Locatie
  Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners