Toezicht in Transitie 2019

Toezicht in transitie 2019 – Trends in toezicht

HCB Seminarreeks

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
20 september, 27 september, 4 oktober en 1 november 2019
13.30 – 17.00 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

Ondersteund door Vide

Keynotespeakers: Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit, mr. Paul van Dijk, zelfstandig adviseur, dr. Meike Bokhorst, wetenschappelijk medewerker WRR, dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit, prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University

In de geactualiseerde HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2019 vanaf 20 september 2019 nemen we de belangrijkste trends voor inspecteurs en (markt)toezichthouders onder de loep

Vier experts bespreken met u de theorie en de praktijk van:

 • Trends en ontwikkelingen
 • Bestuursgericht toezicht
 • Samenwerking tussen publieke- en private toezichthouders
 • Internationalisering van toezicht
 • Horizontaal toezicht

Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega-toezichthouders. Aan het eind van elke seminar heeft u meer inzicht in de besproken actuele ontwikkeling en vooral in de manier waarop u die kunt betrekken bij uw toezicht: welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 20 september 2019 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Programma

HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2019: Trends in toezicht

20 september

Trends en ontwikkelingen, mr. Paul van Dijk, zelfstandig adviseur
Bestuursgericht Toezicht, Dr. Meike Bokhorst, wetenschappelijk medewerker WRR

27 september

Samenwerking tussen publieke – en private toezichthouders, Dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit

4 oktober

Internationalisering van het toezicht, Prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University

1 november

Horizontaal toezicht, Prof. mr. dr. Lisette van der Hel RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit

 

Per deelnemer
1.145,00

€1.145,- ex. btw per deelnemer.

Oud deelnemers HCB en Vide-leden
995,00

Oud deelnemers HCB en leden van Vide betalen €995,- ex. btw per deelnemer

Prof. mr. dr. Lisette van der Hel – van Dijk RA
Hoogleraar effectiviteit van het overheidstoezicht
Prof. mr. dr. Lisette van der Hel - van Dijk RA is hoogleraar effectiviteit van het overheidstoezicht. Zij ontwikkelt nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen over dat onderwerp.
Prof. dr. Esther Versluis
Hoogleraar Political Science
Prof. dr. Esther Versluis is hoogleraar European Regulatory Governance aan de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de implementatie van Europees beleid, en laat zien dat verschillende landen in de EU zeer anders omgaan met de implementatie van dit beleid.
Dr. ir. Tetty Havinga
Universitair hoofddocent
Dr. ir. Tetty Havinga is als rechtssocioloog verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Veel van haar onderzoek richt zich op de relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen.
Dr. Meike Bokhorst
Wetenschappelijk medewerker
Meike Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als onderzoeker toezicht aan de Universiteit Utrecht.
Mr. Paul van Dijk
adviseur en (interim) manager
Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM).

Trends en ontwikkelingen, mr. Paul van Dijk, zelfstandig adviseur
Bestuursgericht Toezicht, Dr. Meike Bokhorst, wetenschappelijk medewerker WRR

* Trends en ontwikkelingen in toezicht
* Toezichthouders in transitie: Inleiding thema's seminars
* Bestuursgericht toezicht: Kwaliteitszorg en Bestuurskracht als aangrijpingspunten
* Bestuurlijk verval: hoe kunnen toezichthouders verval bij semipublieke bestuurders tijdig signaleren en tegengaan?

Samenwerking tussen publieke - en private toezichthouders, Dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit

* Welke vormen van samenwerking zijn er?
* Hoe werkt het in de praktijk van de voedselveiligheid?
* Voorbeelden in Nederland en Europa, oa in de bouw en in de financiële sector
* Hoe kan de samenwerking het toezicht effectiever maken?

Internationalisering van het toezicht, Prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University

* Impact van toenemende internationale samenwerking
* Rol EU-agentschappen en netwerken in nationale implementatie
* Voorwaarden voor waardevolle internationale samenwerking
* Welk gedrag is verstandig in een internationaliserende context; afwachten, participeren, vooruitlopen?

Horizontaal toezicht, Prof. mr. dr. Lisette van der Hel RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit

* Misverstanden, kansen en risico's van horizontale aanpak
* Vertrouwen als basis; klinkt goed, maar werkt het?
* Randvoorwaarden: Transparantie, evaluatie en integrale aanpak!
* Horizontaal toezicht bij belastingdienst, NVWA, NZa en ILT

Koninlijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
20 september, 27 september, 4 oktober, 1 november 2019
Lunch 12.30 uur Aanvang Seminars 13.30 Einde 17.00 uur

De deelnamekosten aan dit deze HCB Seminarreeks bedragen € 1.145,- excl. BTW inclusief lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau en leden van Vide betalen € 995,- excl. BTW. Deze kortingsprijs geldt ook vanaf elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de seminarreeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

”ik vond met name de combinatie van theorie, toegelicht door de expert, gekoppeld aan de cases en ervaringen ingebracht door de verschillende deelnemers erg sterk aan deze seminarreeks.” Warna Munzebrock, Agentschap Telecom

"Gisteren een buitengewoon inspirerende eerste bijeenkomst bijgewoond van het Haags Congres Bureau van Elwin Veldhuis over toezicht, gezag en legitimiteit. Met sprekers Paul van Dijk en Meike Bokhorst die een aantal voor mij nieuwe inzichten op tafel legden. En dat mondde weer uit in boeiende discussies met de deelnemers. Ik verheug me daarom nu al op de volgende sessies op de komende drie woensdagen. Ik kan iedereen aanraden er nog voor in te schrijven."
Rob Velders, Velders & Novák Consultancy on Enforcement

Event Details
 • Start datum
  20 september 2019 12:30
 • Eind datum
  1 november 2019 17:00
 • Locatie
  Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl